Tillsammans bygger vi något bättre

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningenfolkhogskolan.se

I dessa dagar drabbas Europa av många terrorattentat, flera starka grupper med främlingsfientliga inslag får sina röster hörda.

Aldrig tidigare har det varit så viktigt att starta goda gemensamma projekt som när det är krig och terrorattentat runt omkring oss. Och aldrig är det väl så inspirerande att bygga goda människovänliga arbetsplatser när så många inte orkar med dagens arbetstempo och höga krav.

Tryggheten utvecklas i hemmen, i skolan med bra lärare med ett leende i matsalen. Men inte för alla. Människor lär sig att inte tycka om eller till och med hata dem som inte har samma religion eller hudfärg. Men vi kan också lära oss att älska och acceptera varandra. Vissa lär sig inte sådant hemma eller i de sammanhang där de ofta befinner sig. Här har vi stora möjligheter att med gemensamma krafter göra vad vi kan för deltagare, en kollega som inte mår bra, en vän som behöver en vän. Det är viktigt att kunna se människan och skapa betydelsefulla möten tillsammans. Vi förhåller oss till våra grundläggande värderingar, men det finns mycket att göra med att få deltagare att känna sig betydelsefulla och delaktiga i ett sammanhang. Vi börjar genom att tillsammans bygga något bättre för individen och för oss tillsammans. När vi ser människan i mötet upplever vi en samhörighet, en fördjupad relation inleds.

Våra utbildningar ska möta deltagarnas behov. Jag urskiljer dock att helst ska vägen mellan de uppställda och uppnådda målen vara så kort som möjligt. Jag uppfattar att detta bidrar till ett själlöst pluggande, där man prioriterar att memorera kunskapsbitar istället för att förstå helheter och sammanhang. Idag köper och säljer vi allt flera utbildningar, men för att folkhögskolan fortfarande ska vara meningsfull är det viktigt att vi fortsätter att hålla fokus på våra egna mål med folkbildningen. Att se varandra, att bygga en bättre värld tillsammans genom folkbildning innebär att vi ständigt utvecklar vår utbildningsform. Den får aldrig bli statisk! Det är viktigare än något annat, eller hur? En tro på en bättre framtid i en värld som brinner. Såväl i stort som i smått! Fler folkhögskolor slår upp sina portar. Nya deltagare gör entré. Vi skapar tillsammans en känsla av glädje. Vi behöver ha den idag för att kunna hjälpa andra och att tillsammans bygga en bättre värld. Många har gått före oss i dessa tankar. Vi måste fortsätta detta arbete.