Kan folkhögskolan stärka demokratin?

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningenfolkhogskolan.se

Att stärka demokratin och förmå människor att aktivera sig är inte bara folkbildningens själ och hjärta utan lämpligt nog också statens syften. Hur ska demokratin levandegöras och förverkligas på golvet?

 

Benton Wolgers är lärare på folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings
Universitet och Eskilstuna folkhögskola samt ordförande för Ordfront. Hans pappa var författaren, konstären och underhållaren Beppe Wolgers

Genom erfarenhet, yrkesskicklighet och medvetenhet svingar folkhögskollärarna sina trollspön av tillit. Kursdeltagarna synliggörs och bekräftas. Relationer byggs och befästs. Kittet som binder samhället samman vidgar demokratins svängrum. Broar av sammanhållning gör att deltagarna ofta betraktar folkhögskoleåret som en höjdpunkt i livet. Vad gäller socialt kapital är folkhögskolan svårslagbar som demokratibyggare.

Låt oss vidga demokratibegreppet och fråga oss hur folkhögskolan skulle försvara demokratin i ett läge där en högerpopulistisk världsbild får fäste? Orosmoment i eu saknas inte. Förintelseöverlevaren Hèdi Fried känner igen mönster. I Ungern grasserar antisemitisk och islamofobisk propaganda och vurmas för illiberal demokrati. Polen kriminaliserar uttalanden om polsk delaktighet för nazistiska brott. Är det ställt utom varje rimligt tvivel att folkhögskolan skulle utgöra ett bålverk för demokratins försvar om vi glider in i ett liknade scenario i Sverige?

Populistforskaren Cas Mudde varnar för att stirra oss blinda på högerpopulismen, utan manar oss att fokusera på mainstreampartierna. Upptakten till den svenska valrörelsen bådar inte gott. Det pågår ett storskaligt fiske i högerpopulistiska vatten genom fokus på kriminalitet, stängda gränser, krav på invandrare och hårdhet mot tiggare. Tiden mellan september 2015, då vi inte skulle bygga murar i ”vårt Europa” till den 24 november då vi la oss på en europeisk mininivå, anger färdriktningen in i normaliseringen av tidigare otänkbara påståenden och positioner. Vi måste även mobilisera mot fejkade nyheter och trollfabriker. Då Sverigebilden röner global uppmärksamhet saknas utrymme för naivitet. Inför valet kan vi förvänta oss nätattacker av krafter som inte vill demokratin väl. Sverige används som ett slagträ med en verklighetsfrånvänd retorik, exempelvis om no go zoner. Efter Trumps famösa: ”Look what happened last night in Sweden” la tusentals människor med humorn som vapen upp klipp med svenska vardagsbilder. Ett lysande exempel på hur folkbildningen skulle kunna mobilisera för demokratin.

Förmår folkhögskolan stärka demokratin när det börjar blåsa iskallt? Jag önskar att jag var övertygad om svaret.

Benton Wolgers