Folkhögskolan är en motståndsrörelse 

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningenfolkhogskolan.se

Folkhögskolan skiljer sig också idag från andra utbildningar. Vi gör demokrati i vardagen. Vi har den friheten.

”Vi kan bara bli till i en värld som är befolkad av andra som inte

liknar oss.” skriver Gert Biesta i Bortom lärandet.

Självklart betonas och odlas olika kulturer på landets 154 olika folkhögskolor. Kärnan är dock densamma: allmän kurs. Med lång vardagserfarenhet på golvet vill jag hävda att folkhögskolan också idag skiljer sig från andra utbildningsplatser. Vi talar ibland om ”avskolifieringsprocesser” – att ta makten över sitt eget liv, sin utbildning, bildning och kliva in i den medborgerliga vuxenrocken. Detta tar tid och möda. Både för individen, studiekamraterna och pedagogerna. Kursdeltagarna kan upplevas infantila för den allt skickligare och åldrande folkhögskolläraren. Vissa dagar är jobbet tungt. För alla. Men. Det går att träna aktivt medborgarskap i folkhögskolan. På vilket sätt är då folkhögskolan en annorlunda utbildnings- och bildningsform idag, i instrumentalismens, brutalkapitalismens och funktionsnedsättningarnas tidevarv?

*Vi gör demokrati i vardagen. Vi har den friheten. Deltagarna kan vara med oss – inte mot oss eller utanför oss – och bygga innehåll och metoder för meningsfulla studier.

*Vi ser och bejakar deltagarna. Vi har fortfarande ganska små studiegrupper, vi har vår kompetens och vårt engagemang.

*Vi har det viktiga begreppet motsvarande. Vi är inte ett slags Komvux eller postgymnasium ”light” – och vi ska inte vara det. Vårt uppdrag är ett annat. Vi utforskar verkligheten och varandra. Vi samtalar. I ögonhöjd och med respekt. Vi väljer att arbeta med frågor som är aktuella och meningsfulla. Vi lär fortfarande av varandra. På olika sätt. För kollektivet och individen. För en hållbar framtid i dess bredaste betydelse.

*När särskilt storstadsregionernas ”adel, präster, borgare och bönder” inte längre möts, på grund av bostadssegregation och avarten statsfinansierade privata friskolor, behövs folkhögskolan mer än någonsin. Klasstillhörighet blir synlig. Varenda kotte viktig. En värld av pluralitet och skillnad. I matsalar, på internat och temadagar möts både allmänkursare, teaterstuderande och blivande fritidsledare. Några blir förälskade, andra vänner. Det är vackert.

* Vi ger alternativ till den som inte är ”högpresterande”, till den som blev ”skadskjuten” tidigt i livet. En studerande kan få vara i fred och utvecklas i sin takt. Vi tvingar ingen men vi uppmuntrar alla. Vi är en motståndsrörelse, ett nu och ett framtidshopp!