Poddar som inspirerar till att arbeta med vänskolor

Inspelning av Karibupodden med från vänster Finn Ternrud, Clara Nankler och Clara Shestra Jensen.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

För att fira fyrtio år av framgångsrik skolsamverkan ger Karibuföreningen ut en serie poddar. Några ämnen som tas upp är vuxenutbildning i Tanzania, kurser för gravida flickor och arbete med vänskolor.

Karibuföreningen startades för 40 år sedan på initiativ av folkhögskollärare som arbetat med uppbyggnad och kapacitetsutveckling av Folk Development Colleges (FDC) i Tanzania. Den förste ordföranden var Gösta Vestlund. Syftet med föreningen var att få igång vänskolesamarbete mellan svenska folkhögskolor och de tanzaniska “folkhögskolorna”. 

Under 40 år har vänskolesamarbete mellan som mest ett 30-tal folkhögskolor och lika många av Tanzanias FDCs existerat. 

– Hundratals, kanske tusentals, deltagare har under årens lopp besökt och tagit emot besök från sina vänskolor. Det har skett ett pedagogiskt utbyte och en intensiv lärprocess mellan skolorna. Tillsammans har projekt för att få skolornas ekonomi på fötter planerats och de svenska vänskolorna har bidragit med insamlingar och biståndsansökningar. Trots tuffa ekonomiska villkor finns skolorna kvar, berättar Clara Nankler i Karibuföreningen. 

Lärarutbildning

Idag har ett tiotal folkhögskolor vänskolesamarbete med en FDC. Karibu-föreningens arbetsuppgifter har sedan 2010-talet också handlat om att utveckla lärarutbildning på distans, rektorsutbildning och nya kurser på FDC tillsammans med partnerorganisationen Karibu Tanzania Organisation, KTO. 

För att fira fyrtio år av skolsamverkan ger Karibuföreningen bland annat ut en serie poddar.

Här är exempel på innehåll i poddarna:

Hur startade skolsamverkan med Tanzania? Gösta Vestlund berättar om svårigheterna att införa folkbildningsmetodik/deltagande pedagogik i ett hierarkiskt samhälle och om samarbetet som växte fram mellan svensk folkhögskola och FDCs i Tanzania.

Vad är en FDC och hur har de utvecklats under snart 50 år?

Vänskolesamarbete på Löftadalens folkhögskola och Göteborgs folkhögskola.

Från Mama courses till re-entry. Kurser som ger unga ofrivilligt gravida flickor upprättelse och utbildning.

50 år av vuxenutbildning i Tanzania – rapport från konferens i Dar es Salaam juni 2021.

Lägesrapport från vår partnerorganisation, Karibu Tanzania Organisation. Corona och ny kvinnlig presidet. Vad händer på skolorna?

HIV/Aids – bekämpning och könsroller. Om ett stort samarbetsprojekt mellan SFHL/Folkhögskollärarna och Tanzanska lärarfacket, TTU.

Bakom poddarna står Karibuföreningens styrelse, med Ebbe Andersson, Clara Nankler och Sven Ögren som podd-ansvariga. 

Sök på ”Karibupodden” i din webläsare, eller gå in på Spotify, eller där poddar finns.