Forskaren: Därför behövs afasiutbildning på folkhögskolan

Forskaren Helena Taubners film om afasi­-linjer på folkhögskola finns på Jönköping University hemsida och på Youtube. Foto: Adobe Stock och Patrik Svedberg

"Att få möta varandra är viktigt. Det sker egentligen bara i två sammanhang. På folkhögskolor och på Afasi­förbundets olika aktiviteter", säger forskaren Helena Taubner.

Vilket är värdet av afasi­utbildning på folkhögskola?

– En viktig del är att folkhögskolesektorn bygger på en ideologi om att alla människor kan lära sig saker och utvecklas. Det är värdefullt för den här gruppen då de i många andra sammanhang är i en vård­kontext.

Vad betyder gemenskapen med andra i liknande situation?

– Att få möta varandra är viktigt. Det sker egentligen bara i två sammanhang. På folkhögskolor och på Afasi­förbundets olika aktiviteter.

I dag finns det längre afasi­linjer på tre folkhögskolor, Alma, Edelvik och Forsa medan den längre utbildningen på Sundsgården har pausats. Varje år drabbas cirka tio tusen personer av afasi oftast i samband med stroke.

– Nu finns en oro inom Afasiförbundet att afasiutbildningarna kommer att bli färre. Tidigare har det funnits längre folkhögskoleutbildningar på ett par ställen till. Långa afasilinjer, på en termin eller två, är värdefulla då det ger mer träning och ofta kontakter med logoped. Kortkurser, som finns på ett antal skolor, är också viktiga då de kan nå grupper som inte är beredda att satsa på en längre utbildning.