Ny folkhögskola välkomnar deltagare med psykisk ohälsa

På Mimi folkhögskola ska deltagare, som kanske har levt isolerade en lång tid, ges chansen att komma vidare med stuider. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

Sverige har fått en ny folkhögskola. Mimi folkhögskola i Göteborg, som riktar sig till deltagare med psykisk ohälsa såsom stress, ångest och depression. Det är så viktigt att de här personerna får chansen att komma vidare, säger rektorn Marianne Lööf.

Alla har sin problematik och ingen behöver känna sig utanför på vår skola, betonar Mariannel Lööf, rektor på Mini folkhögskola.  

– Många har en diagnos av något slag men det behövs inte för att bli antagen. Det är den egna upplevelsen av psykisk ohälsa som vi tar hänsyn till när man söker sig till oss.

Försöksverksamheten har pågått i fyra år med Gyllenhuset som huvudman men nu har skolan beviljats ett tidsbegränsat statsbidrag för att bedriva verksamheten under 2022 till 2024.

– Vi är jätteglada för beskedet. Det här ger oss friare händer att utforma till exempel studiemotiverande folkhögskolekurser anpassade för personer med psykisk ohälsa, säger Marianne Lööf.

Hemmasittare

Omkring 70 deltagare kommer att gå allmän kurs. Flera deltagare är yngre än 20 år och de flesta är under 30 år. Många har en bakgrund som hemmasittare från grundskola och gymnasieskola.

– Det är oerhört viktigt att vi kan hjälpa de här unga personerna att komma vidare och nå sina mål. Komma tillbaka och få en slags revansch. Många har varit isolerade från samhället.

Har ni beredskap för att få de här deltagarna att klara utbildningen?

– Jag vi har hög lärartäthet, specialpedagoger och syv, kurator och två deltagarassistenter, som kan sitta enskilt med deltagarna även efter schematid. Det kostar en del men det får det göra. Vi försöker dra ner på administration.

Har ni rehabilitering?

– Man kan kalla det för det men vi jobbar inte med behandling. Vi samarbetar också med Sveriges fontänhus. Vi har tät kontakt när personer har frånvaro och involverar till exempel våra deltagare att ringa sina kompisar så att de känner sig efterfrågade.

Mimi folkhögskola drivs av Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset. Sveriges Fontänhus Riksförbund är en del av en världsomfattande organisation. I dag finns det omkring 300 fontänhus som ger stöd till personer med psykisk ohälsa. I Sverige finns det 13 fontänhus.