Böcker som kan inspirera i jobbet

Semestern ska vara en tid för återhämtning, men det kan ändå vara givande att läsa en inspirerande bok. Foto: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

Här är våra senaste fynd i bokfloden. Kanske finns någon som intresserar dig?

På djupet om aktionsforskning

Aktions­forskning – Vad? Hur? Varför? av Karin Rönnerman (Student­litteratur)

”Aktionsforskning handlar om att undersöka sin egen praktik och att systematiskt följa de förändringar som iscensätts i syfte att kunna uttala sig om undervisningens kvalitet och elevers utveckling och lärande”, säger Karin Rönnerman, professor emeritus i pedagogik. 

I hennes nya bok görs bland annat en historisk tillbakablick till aktionsforskningens rötter, vi ges en bild av hur det ser ut i det svenska utbildningslandskapet i dag och vi får läsa om sju hörnstenar som karakteriserar aktionsforskning. Frågorna ”Vad?” och ”Varför?” behandlas genomgående i boken. Frågan ”Hur?” ges större plats där
genomförandet av aktionsforskning i en praktik beskrivs.

Så får du ut mer av en intervju

Att intervjua – Att fråga är att lyssna av Martin Röshammar (Carlsson)

Alla intervjuer kan bli bättre, som intervjuare kan du alltid komma lite närmare, få reda på lite mer. En intervju kan vara så mycket, det är inte bara en utfrågad det gäller, utan också en lyhörd lyssnare och en observant iakttagare. Det betonar författaren och journalisten Martin Röshammar, som bland annat skriver artiklar för tidningen Folkhögskolan. 

Personer som han har mött i arbtetet med boken är David Lagercrantz, Martin Schori, Katarina Gunnarsson, Anna Hedenmo, Stina Dabrowski och Martin Wicklin med flera. 

Boken kan fungera som kurslitteratur i journalistutbildningar.

Betraktelser över kulturmiljövård

Kulturarv och museer – Femtio år med kulturpolitikens styvbarn av Sten Reutzhog (Carlsson)

Sten Reutzhog har i mer än sex decennier på olika sätt arbetat med museernas, kulturmiljövårdens och hembygdsrörelsens utveckling. Han kan inte se att det här området har någon självklar plats inom den svenska kulturpolitiken, tyvärr. Boken är en personlig betraktelse över händelser i vår egen kulturpolitik där engagemanget skiftat. Texten ger många intressanta vyer och bilder med ett kunnigt inifrånperspektiv. Förutom många beskrivningar av konkreta skeenden får läsaren ta del av personliga reflektioner.