Forskning: Folkhögskola viktig för personer långt från arbete

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga för att hjälpa personer utan arbete att hitta en riktning. Det visar Malin Lundberg, professor vid Luleå tekniska universitet, som forskar om nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Foto: Tomas Bergman och Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

Folkbildningen är en viktig aktör för att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden. Det gäller både folkhögskolor och studieförbund, visar ny forskning.

 

Forskningsstudien ”Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv” har kartlagt 75 olika insatser i olika delar av civilsamhället. Folkhögskolor är en viktig aktör i arbetat med personer som står långt från arbetsmarknaden.

– Folkhögskolorna har dels sin vanliga verksamhet, med utbildning i sig, dels projekt och andra insatser som arbetsträning, säger Malin Lundberg, som är en av forskarna bakom studien. Hon är professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet.

– Det vi såg i vår kartläggning att det finns flera rörelseägda folkhögskolor som aktivt jobbar med arbetslivsinkludering. Samtidigt blev jag lite förvånad över att det var ganska få exempel och jag tror att det finns fler, säger Malin Lindberg.

Språk och hälsa

Ett exempel som lyfts fram i studien är projektet Språk och arbete genom aktivitet och hälsa, som mellan 2019 och 2022 drevs av Sunderby folkhögskola i Luleå.

– Det handlade om utrikesfödda kvinnor där Arbetsförmedlingen ansåg sig ha kommit till vägs ände.

Det var språksvaga kvinnor med liten arbetserfarenhet, som

varit i Sverige i fem-sex år eller längre och fortfarande stod utanför arbetsmarknaden.

– Ambitionen var att deltagarna skulle bli en del av arbetsplatsen.

Genom att erbjuda deltagarna att bli en del i arbetsgemenskapen på Sunderby folkhögskola skulle de få chans att utveckla sitt språk och samtidigt utöka sin arbetslivserfarenhet. De skulle praktisera i folkhögskolans verksamhet som exempelvis kök, städ, vaktmästeri och konferens.

Svårt att få arbete

Andra exempel som tas upp i rapporten är En väg in i det svenska samhället, där Helsjöns folkhögskola, Svenska kyrkan och Erikshjälpen Second Hand samarbetar för att ge utrikesfödda personer en kombination av utbildning, arbetsträning och praktik, och Kvinna i Botkyrka som drivs i samarbete mellan Botkyrka folkhögskola och flera andra aktörer för att skapa arbetsmöjligheter för utrikesfödda kvinnor.

De flesta av de kartlagda exemplen utgör permanenta verksamheter. Av dem har många startat som tidsbegränsade projekt. I insatserna deltar personer som har svårt att få, utföra och behålla ett arbete på grund av faktorer som utländsk bakgrund, funktionsnedsättning, ohälsa, ålder, missbruk eller hemlöshet.

Läs mer: