Hälften av kommunerna saknar behöriga lärare i lovskolan

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, till höger, menar att grundproblemet är att lärare inte ­hinner ge elever det stöd de behöver under ­ordinarie terminstid.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Hälften av kommunerna lyckas inte få fram behöriga lärare till lovskolan. Att elever som behöver extra stöd får hjälp av outbildade lärare är ett hot mot den likvärdiga skolan, menar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. 

Från noll procent till hundra. Andelen behöriga lärare som undervisar i lovskolan varierar kraftigt mellan kommunerna, visar vår enkät. 

Markaryd fick bara 20 procent behöriga lärare att arbeta i den obligatoriska lovskolan förra året. I Kristinehamn, Lilla Edet och Kalix var andelen behöriga lärare 25 procent.

– Våra behöriga lärare vill ha sommarsemester, vilket jag kan förstå, säger Per Sköld, rektor på Markaryds skola, årskurs 7–9.

Bygger team runt den behöriga läraren

För att klara personalbehovet under lovskolan anlitar Markaryds kommun bland annat elevassistenter.

– De har semestertjänst och de kan undervisa. För dem blir det naturligt att fortsätta arbeta ett par veckor efter skolavslutningen innan de tar semester. Tidigare har vi även tagit in lärarstudenter.

Är det inte viktigt att ha behöriga lärare i lovskolan med tanke på att många av de elever som går där behöver extra stöd?

– Har jag en duktig behörig lärare på plats och bygger ett team runt den med elevresurser, och kanske några lärarstudenter, så känner jag att jag har täckt upp ganska bra, säger Per Sköld.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är starkt kritisk mot att många lovskolor inte har tillräckligt många behöriga lärare.

– Vi har länge pekat på det orimliga i att elever som inte fått det stöd de behöver ska hinna ta igen den förlorade kunskapen på någon extra vecka under loven. Och dessutom i en verksamhet som sköts av personer utan lärarutbildning, säger hon.

Sorgligt att det inte går under terminen

Johanna Jaara Åstrand ser bristen på behöriga lärare under lovskolan som ytterligare ett hot mot en likvärdig skola.

– Elever som behöver stöd är betjänta av att få extra tid i ett mindre sammanhang med sina lärare. Att det inte går att åstadkomma under terminstid är sorgligt.

Även hon har förståelse för att behöriga lärare inte vill jobba på sommarlovet.

– Med den stora arbetsbelastning lärarna har är det inte många som känner att de har orken att jobba ytterligare några veckor under sommaren, säger Johanna Jaara Åstrand.

Då har du rätt till mer pengar

Lärarförbundet om vad som gäller om du ska arbeta i lovskolan:

1. Inom planeringen. Vid tjänsteplaneringen för kommande läsår gör arbetsgivaren en plan för vilka lärare som med ordinarie lön ska jobba på lovskolan. Om en del av din arbetstid förläggs till arbete med lovskola i juni betyder det att du jobbar mindre en annan tid på året. Arbetsgivaren har 194 arbetsdagar (så kallade A-dagar) per heltidsanställd lärare och år (kommunal ferieanställning).

2. Enskild överenskommelse (bygger på frivillighet). Du kommer överens med din arbetsgivare om att arbeta ytterligare sex A-dagar under lovskolan, enligt något av följande alternativ:

a. När arbetstiden inom lovskolan inryms inom ordinarie årsarbetstid ersätts du med 150 procent av kalenderdags-lönen per extra arbetsdag
(utöver de 194 A-dagarna).

b. När arbetstiden inom lov-skolan överstiger ordinarie årsarbetstid ersätts arbetstagaren med 200 procent av kalenderdagslönen per extra arbetsdag (utöver de 194 A-dagarna).

3. Beordrad övertid. När ingen framförhållning finns från arbetsgivarens sida återstår beordrad övertid och då ska du ha kvalificerad övertidsersättning på 240 procent lön/per timme (timlön=månadslön/165) enligt avtalet. 

Om du ändå är osäker på villkoren, prata med ditt ombud eller vänd dig till Lärarförbundet Kontakt.