Då har du rätt till mer pengar om du ska arbeta i lovskolan

Ska du arbeta i lovskola? Här reder vi ut när du har rätt till mer lön.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Det finns tre olika sätt att planera och komma överens om ersättning för att undervisa på lovskola. Vi tog hjälp av Lärarförbundet för att reda ut vad som gäller.

1. Inom planeringen. Vid tjänsteplaneringen för kommande läsår gör arbetsgivaren en plan för vilka lärare som med ordinarie lön ska jobba på lovskolan. Om en del av din arbetstid förläggs till arbete med lovskola i juni betyder det att du jobbar mindre en annan tid på året. Arbetsgivaren har 194 arbetsdagar (så kallade A-dagar) per heltidsanställd lärare och år (kommunal ferieanställning).

2. Enskild överenskommelse (bygger på frivillighet). Du kommer överens med din arbetsgivare om att arbeta ytterligare sex A-dagar under lovskolan, enligt något av följande alternativ:

a. När arbetstiden inom lovskolan inryms inom ordinarie årsarbetstid ersätts du med 150 procent av kalenderdags-lönen per extra arbetsdag
(utöver de 194 A-dagarna).

b. När arbetstiden inom lov-skolan överstiger ordinarie årsarbetstid ersätts arbetstagaren med 200 procent av kalenderdagslönen per extra arbetsdag (utöver de 194 A-dagarna).

3. Beordrad övertid. När ingen framförhållning finns från arbetsgivarens sida återstår beordrad övertid och då ska du ha kvalificerad övertidsersättning på 240 procent lön/per timme (timlön=månadslön/165) enligt avtalet. 

Om du ändå är osäker på villkoren, prata med ditt ombud eller vänd dig till Lärarförbundet Kontakt.