Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

För att barn ska kunna utvecklas i sitt läsande och skrivande behöver de ständigt lära sig nya ord. Det är en demokratifråga som lärare måste ta på största allvar, skriver vår krönikör Mikhael Mikalides.

Språket är inte endast ett kommunikationsmedel utan även ett maktmedel. Redan som barn blev jag medveten om ordförrådets betydelse när mina föräldrar, som hade flytt från ett inbördeskrig, inte förstod nyhetssändningar på tv. Då insåg jag vikten av ett rikt språk. Livet blir begränsat om man inte kan sätta ord på sina tankar, göra sin röst hörd och kunna delta i samhället. Eftersom jag var äldst bland mina syskon gav mina föräldrar mig ansvaret att tolka nyhetssändningar och brev från myndigheter. Detta har präglat och format mig till den jag är i dag.

När jag började i grundskolan hade jag ett begränsat ordförråd eftersom jag inte hade fått möjlighet att bygga upp det.

Enligt språkforskningen har barn som börjar i grundskolan cirka 8 000 ord i sitt ord­förråd. Som nyanländ, med föräldrar som inte kunde språket, kan jag garantera att jag inte hade det när jag började grundskolan. Även bland barn med svenska föräldrar kan ordförrådet skifta mycket. Många faktorer påverkar. Det tar tid att utveckla ett ordförråd och utvecklingen styrs av en rad fak­torer såsom språklig exponering, social bakgrund, etnicitet och vuxnas samspel med barn. När jag började i grundskolan hade jag ett begränsat ordförråd eftersom jag inte hade fått möjlighet att bygga upp det. Jag var både tvungen att komma i kapp det försprång andra barn hade samtidigt som jag skulle utöka mitt ordförråd utifrån vad som förväntades för en normal språkutveckling. Därför är det inte konstigt att jag har fått kämpa under hela min skolgång. Tyvärr är detta verkligheten för många elever i dagens skola.

Uppförsbacke förde som halkar efter

Språkforskningen visar även att våra elever ska lära sig 3 000 nya ord per år, vilket innebär cirka åtta ord per dag, för att de ska få en normal språkutveckling. Det innebär att elever som redan har ett begränsat ordförråd kommer att befinna sig i en uppförsbacke. Med andra ord är det inte konstigt att många elever har svårt i skolan. När det gäller läsförståelse räcker det med att inte förstå några av nyckelorden i en text för att missförstå handlingen och budskapet. Därför är det av stor vikt att inte ta för givet att elever kan vissa ord i en viss ålder. Elevers ordförråd skiljer sig åt och endast genom att systematiskt arbeta med deras ordförråd kan man kompensera för deras skilda språkliga förutsättningar. 

Med hjälp av regelbunden läsning exponeras eleverna för nya ord vilket berikar deras ordförråd.

En av de viktigaste faktorerna för skolframgång är ordförrådet. Därför bör lärare utveckla en bred repertoar av didaktiska strategier och leverera undervisning som främjar utvecklingen av ord­förrådet. Här handlar det även om att väcka läslusten, som är så viktig för utbyggnaden av ordförrådet. Med hjälp av regelbunden läsning exponeras eleverna för nya ord vilket berikar deras ordförråd.

Allt hänger på ordförrådet, brukar jag tänka. Mängden ord ett barn behärskar är avgörande för språkutvecklingen, vilket i sin tur lägger grunden för läs- och skrivutvecklingen. Av den anledningen är ordförrådet en demokratisk fråga.

Mikhael Mikalides är specialpedagog för årskurs F–5 på Annerstaskolan i Huddinge.