Helens metod gör kvalitetsarbetet enkelt

Årets lärare i fritidshem 2020! Foto: Emelie Asplund
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

För Helen Lenving Ekstrand är det viktigt att arbeta med långsiktiga mål och uppföljning. Bidrar samlingen verkligen till att träna eleverna på demokrati? Om inte – vad behöver hon ändra på?

LÄS ÄVEN: Så använder du Helens matris

Helen Lenving Ekstrand utsågs till ”Årets lärare i fritidshem” 2020 och hyllades för sitt systematiska kvalitetsarbete på Askimsskolan i Göteborg. Det är lite roligt, tycker hon, eftersom hon själv ser sig som en praktiker.

– Jag har hittat en form för dokumentation som gagnar mig, och som inte bara är något jag ska leverera till rektorn, säger hon.

Tillsammans med en kollega har hon utvecklat en matris som förenklar arbetet. Den går ut på att kartlägga gruppen i början av läsåret för att hitta vilka fokusmål hon ska arbeta med, beskriva vad hon ska göra för att uppnå målen och efterhand stämma av hur det går.

Helen Lenving Ekstrand

Gör: Lärare i fritidshem på Askimsskolan i Göteborg.
År i yrket: 36.
Bästa med jobbet: Att jag gör nya saker och möter nya barn hela tiden. Ingen dag är den andra lik.
Fritid: Då seglar jag på havet, det är mitt andningshål. Jag tror att alla som jobbar med barn behöver en plats där man kan landa och fylla på med energi.

– Ser jag att vi har många konflikter i gruppen så ska vi arbeta med det. Jag tänker långsiktigt och lägger in fokusmålen i de återkommande aktiviteterna på veckoschemat.

Fritidssamlingen får exempelvis en egen matris med stegvisa mål. Från att eleverna förväntas delta och lyssna till att de även reflekterar och kommer med egna förslag. 

– Då ser jag progressionen och får syn på saker som inte fungerar. När jag i december stämde av hur samlingen fungerade såg jag att det inte alls blivit som jag tänkt. Eleverna varken pratade eller var aktiva. Då behöver jag ändra på något. Kanske hela mitt pedagogiska förhållningssätt? Eller borde jag bryta upp aktiviteten till fler samlingar? Och kanske skulle eleverna rentutav bli mer aktiva om de själva fick leda samlingen?

I vissa perioder skriver Helen i matrisen varje vecka, men i vanliga fall sker det mer sällan.

– Däremot tittar jag ofta i den. Jag har fyra timmar planeringstid i veckan, har du bara en timme får du inte samma kvalitet. 

Helens 5 analystips

  1. Få med alla kollegor på tåget. Då har ni samma underlag när ni i fritidslaget pratar om hur det går.
  2. Välj ut ett, max två, fokusmål att arbeta med under läsåret, exempelvis att få fler kamratrelationer.
  3. Hitta en bra matris som underlättar ditt arbete.
  4. Matrisen ska vara ett levande dokument och ett stöd i arbetet under hela läsåret. Öppna den regelbundet och se om du är på rätt väg.
  5. Gör det för dig själv, inte för rektorn eller någon annan.

LÄS ÄVEN

Årets lärare i fritidshem: "Vi får inte glömma bort att ha roligt!"