Årets lärare i fritidshem: ”Vi får inte glömma bort att ha roligt”

Helen Lenving Ekstrand på Askimsskolan i Göteborg är Årets lärare i fritidshem.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Helen Lenving Ekstrand har jobbat i 36 år. Nu utses hon till Årets lärare i fritidshem.
– Det känns jättestort att få en sådan utmärkelse efter så många år i yrket. Och att jag fortfarande tycker att det är roligt.

LÄSTIPS: Lärare i fritidshem – har du rätt lön?

Lärarförbundets utmärkelse Årets lärare i fritidshem 2020 delades ut på måndagen under en digital prisutdelning, som försenats på grund av pandemin. Engagemang och lång erfarenhet, samt att Helen Lenving Ekstrand arbetar fritidspedagogiskt hela dagen är några av sakerna som lyfts fram i juryns motivering. 

Vad innebär det?

– Jag är lärare i fritidshem oavsett vilket rum jag är i. Jag och min kollega Anette, som är klasslärare och den som nominerade mig, arbetar med samma barngrupp under hela dagen. Under skoltid delar vi ibland upp det så vi har halva klassen var. Då jobbar jag mycket med att följa upp klasslärarens teoretiska arbete med praktiska övningar, säger Helen Lenving Ekstrand, som arbetar på Askimsskolan i Göteborg.

Lärande utanför klassrummet 

– Kunskapen sitter inte bara i klassrummet, vi flyttar ut den så att eleverna kan använda den i andra sammanhang. I och med att jag har full insyn i vad de gör under skoldagen så kan jag knyta ihop det på eftermiddagen. Om de exempelvis bygger torn och mäter hur höga de är så sätter vi ord på deras lärande, säger hon.

I motiveringen nämns också Helen Lenving Ekstrands värdegrundsarbete.

– Eftersom vi arbetar med barnen hela dagen så kan vi följa upp konflikter som hänt på morgonen senare på eftermiddagen, vi släpper ingenting. Sedan vilar allt mitt arbete på systematiskt kvalitetsarbete. Det handlar om att jag är tydlig med att jag gör rätt saker utifrån läroplanen.

Vad är hemligheten bakom att du trivs med ditt jobb?

– Det är att jag har förutsättningar för att bedriva fritidspedagogik. Vi har egna lokaler, planeringstid och en bra organisation. Det är grundläggande för att vi ska kunna göra det vi är bra på. I och med att jag och Anette följer barngruppen från ettan till trean, så får vi ett bra flyt och det skapar lugn och trygghet för både barn och föräldrar.

Vad brinner du mest för i yrket?

– Att ge barnen så bra fritidshemsvistelse som det bara är möjligt. Att leken och kamratskapen står i fokus för barnen, men även lärandet och inte minst omsorgen som jag tycker är en viktig del i vårt arbete. Det har varit så otroligt mycket fokus på lärandet, men vi får inte tappa omsorgen.

Utmärkelsen har de senaste åren gått till lärare i fritidshem med betydligt färre år i yrket än du. Hur känns det att få det efter 36 år?

– Det känns positivt att erfarenhet uppmärksammas i dagsläget. När den nya läroplanen kom och vi skulle börja dokumentera på ett helt annat sätt var det många i min generation som slog ifrån sig. Men jag ser det som en tillgång att vi nu sätter ord på det vi ska göra.

"Vi måste ta för oss"

Och även om förutsättningarna och rektorns inställning är jätteviktiga för att lärare i fritidshem ska kunna utföra sitt uppdrag, så menar Helen Lenving Ekstrand att den egna inställningen också spelar stor roll:

– Vi får inte skylla allt på andra, utan måste ta för oss och säga vad vi kan och vad vi ska arbeta med. Och framför allt får vi inte glömma bort att ha roligt med barnen! Jag tycker det är roligt att jobba som fritidspedagog och det är så otroligt viktigt.

Här kan du se prisutdelningen och höra Helen berätta

Motiveringen

”Helen har ett starkt engagemang och lång erfarenhet som lärare i fritidshem. Hon sätter eleverna i centrum och vill ge dem den självkännedom och de redskap som behövs för att bli självständiga individer och goda samhällsmedborgare. I värdegrundsarbetet följer hon devisen ”man lämnar ingenting” och ser alltid till att följa upp händelser och ha en levande dialog med eleverna.

samarbetet på skolan betonar Helen att den unika kompetensen hos lärare i fritidshem måste användas på rätt sätt under hela skoldagen. Hon arbetar fritidspedagogiskt hela dagen genom att fånga upp elevernas idéer, leda dem till kunskap och synliggöra deras lärande. 

Helen brinner för att utvecklas i yrkesrollen och vill ständigt tänka nytt för att möta dagens elever. Hon ser det systematiska kvalitetsarbetet som ett värdefullt verktyg för att utveckla undervisningen och att skapa samsyn i pedagogiska diskussioner, inte som något att redovisa utåt eller uppåt. Hon är drivande i att sprida detta synsätt till andra skolor genom nätverk och har en förmåga att entusiasmera kring det fritidspedagogiska uppdraget."

 

LÄS ÄVEN

Helens mall gör kvalitetsarbetet enkelt

Han är årets lärare i fritidshem

Gustav Sundh årets lärare i fritidshem