Özlem tränar eleverna på att vara journalister

Eleverna i årskurs tre jobbade med tidningen ett par eftermiddagar i veckan. Foto: Johan Strindberg

Arbetet med den egna tidningen sporrar barnen på Helenelundsskolan att bli bättre på att läsa och skriva.
– Våra samtal om nyheter och käll­kritik kan också vara en hjälp att bearbeta krig och katastrofer, säger fritidshemsläraren Özlem Tamaddonzia.

Varje termin görs det tidning på fritidshemmet på Helenelundsskolan i Sollentuna. Under några veckor lotsar fritidshemsläraren Özlem Tamaddonzia barnen i konsten att intervjua, skriva artiklar, sätta rubriker och värdera nyheter.

– De blir så stolta när de ser att det de skrivit hamnar i tidningen, säger hon.

Förstasidan från höstterminens tidningsprojekt hänger fortfarande här och var i skolans lokaler.

– Jag ville se vad vi på fritids kan göra för att bidra till elevernas utveckling i läsning och skrivande, säger Özlem Tamaddonzia, som också är socialpedagog och bildlärare.

”Förslag om att intervjua rektorn”

I höstas var det treorna som fick prova på att vara journalister. Ett par eftermiddagar i veckan kom de till fritidshemmet och fick stegvis träna i de olika arbetsmomenten – både i teorin och praktiken.

Özlem Tamaddonzia. Foto: Johan Strindberg

De kom själva med förslag om att intervjua rektorn, idrottsläraren och andra personer som arbetar i skolan.

– Vi jobbade med de frågor de ville ställa och bokade tid för intervjuer.

Men även om barnen var entusiastiska var det viktigt att inte ägna sig åt tidningen varje dag.

– Då är det risk att man tappar några på vägen. De vill göra annat också, röra på sig och vara ute och leka.

”Märkte att de behövde prata av sig”

I arbetet med tidningen använder Özlem Tamaddonzia och eleverna olika appar för att skriva och sammanställa materialet. När allt är klart skriver hon ut tidningen och sätter upp den på dörrar och väggar i skolan.

Under tidningsarbetet i höstas föreslog eleverna själva att en del av innehållet skulle handla om kriget i Ukraina.

– Barn är väldigt medvetna om vad som händer runt omkring dem. Jag märkte att de behövde prata av sig och då blev våra träffar kring tidningen bra tillfällen. De kunde skriva om kriget och leta efter bilder på nätet. Då kom vi också in på källkritik och pratade bland annat om att man inte kan ta vilka bilder som helst.

Stor hjälp av att prata med vuxna

Jordbävningen i Turkiet och Syrien är en annan stor nyhetshändelse som kan bli en del i nästa tidningsprojekt i Helenelundsskolan. Özlem Tamaddonzia är själv född och uppvuxen i Turkiet. Hon konstaterar att barn med rötter i områden som drabbas av krig eller katastrofer kan ha stor hjälp av att prata med vuxna som talar deras eget modersmål. På Helenelundsskolan finns en elev som har släktingar som har omkommit i jordbävningen.

– Vi har pratat om jordbävningen i pojkens klass, men släktingarna är inte så nära att han behöver extra stöd. Men det är bra att möjligheten finns att prata med mig, säger Özlem Tamaddonzia.

Özlems tips

  1. Alla elever har nytta av att vara med och göra tidning eftersom det ger dem chansen att utveckla både läsning och skrivning.
  2. Det finns bra appar som underlättar arbetet, exempelvis Skolstil och Book creator.
  3. Eleverna behöver hitta bilder som passar deras texter, men de måste vara försiktiga med vilka bilder de använder.
  4. De behöver vara källkritiska när de söker information på nätet.
  5. Låt de elever som vill skriva texter tillsammans göra det. Eleverna utvecklar förmågor som att samtala, diskutera och samarbeta när de gör tidning.

Özlem Tamaddonzia

Ålder: 41.

Bor: Sollentuna.

Arbetsplats: Helenelundsskolan.

Bästa med yrket: Att kunna bidra till att öka elevernas livskvalitet genom att erbjuda bra aktiviteter, till exempel museibesök och skogsutflykter.

LÄS OCKSÅ

Sundh: Jag älskar barn som gör tvärtom

Marcus serverar läslust till mellis

Så gör man barn till läsare

Helens mall gör kvalitetsarbetet enkelt