Riksföreningen Folkhögskola startar från årsskiftet

Tomas Rosengren, Lärarförbundet Folkhögskola, tror att den nya organisationen för foklhögskollärare kommer att vara starkare.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

Från årsskiftet blir det nya facket Sveriges Lärare verklighet. Folkhögskollärarna kommer att ingå som en riksförening i den nya organisationen. Tomas Rosengren, ordförande för Lärarförbundet Folkhögskola, är optimistisk inför förändringen.

Totalt kommer Sveriges Lärare att ha omkring 330 000 medlemmar när Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund organiseras i det nya fackförbundet från den första januari.

Vilken blir den största förändringen för Lärarförbundet Folkhögskola i och med att Sveriges Lärare bildas?
– Den största förändringen är att vi bildar en ny riksförening inom Sveriges Lärare tillsammans med folkhögskollärare från Lärarnas Riksförbund. Vi bildar alltså en ny organisation, som kommer att heta Riksföreningen Folkhögskola, svarar Tomas Rosengren, ordförande för Lärarförbundet Folkhögskola.

Styrelsen för Riksföreningen Folkhögskola kommer att väljas på årsmötet i slutet av mars nästa år. Fram till dess kommer styrelserna för Lärarförbundet Folkhögskola och Riksföreningen för folkhögskola inom Lärarnas Riksförbund att arbeta parallellt.
– Vi vill att båda föreningarna tillsammans ska vara med och ta fram en verksamhetsplan inför årsmötet, säger Tomas Rosengren.

Hur ska Riksföreningen Folkhögskola kunna få tillräckligt med inflytande i en stor organisation som Sveriges Lärare?
– Vi kommer att få en formell plats med vår nationella förening. Farhågan fanns att vi skulle drunkna när vi lade ner Förbundet folkhögskollärarna och blev en nationell avdelning inom Lärarförbundet. Men det har blivit tvärtom. Och nu har vi fått en position och varit drivande i processen för Sveriges Lärare. Vi kommer absolut att ha en bra plattform i Sveriges Lärare.

Hur kommer den enskilde medlemmen att märka förändringarna med Sveriges Lärare?
– Den stora vinsten blir att medlemskapet blir starkare då alla lärare pratar med en röst. Flera medlemmar som jag träffat på sistone säger ”äntligen”. Vi slipper även lägga energi på att konkurrera mellan fackförbunden. 

Riksföreningen Folkhögskola kommer att ha cirka 2 600 medlemmar. Skolledare på folkhögskola kommer att ingå i Sveriges Skolledare, som också etableras från årsskiftet.