Anna Ekström är ny ordförande för RIO

Anna Ekström har valts till ny ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Foto: Kristian Pohl

Tidigare utbildningsminister Anna Ekström har valts till ny ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.
– I dag har folkhögskolan en viktigare roll än någonsin, säger hon.

Anna Ekström valdes med acklamation till ny ordförande på RIO:s kongress.

– Det är jättekul. För ett halvår sedan gick jag ut bakvägen från utbildningsdepartementet. Nu får jag ett av de finaste uppdragen man kan ha i folkhögskolesverige och folkrörelsesverige. Folkbildningen är juvelen i kronan i den svenska demokratin, säger Anna Ekström.

Vad betyder folkhögskolan för Sverige?

– Folkhögskolan har historiskt sett varit helt avgörande för Sveriges utveckling. Det är många som har fått sin utbildning där. I dag har folkhögskolan en viktigare roll än någonsin. Har man ingen fullständig gymnasieutbildning så är det otroligt svårt att komma in på arbetsmarknaden eller vidare i studier. Här ser folkhögskolan till att många som inte klarat gymnasiet klarar folkhögskolan och kommer vidare i livet. Folkhögskolan ger en annan chans.

Hur ser du på fördelningen mellan allmän kurs och särskild kurs?

– Det är väldigt viktigt att allmän kurs och särskild kurs kompletterar varandra. Om folkhögskola blir enbart särskild kurs eller enbart allmän kurs så missar man dynamiken.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för folkhögskolan?

– Jag vill värna och stärka folkhögskolans oberoende. Vi behöver också stärka folkhögskolans ekonomi. Det behövs pengar till nya platser och mer pengar per plats. Till exempel, de deltagare som läser allmän kurs behöver ofta mycket stöd.

Anna Ekström menar att många aktörer i samhället inte känner till eller utnyttjar den resurs som folkhögskolan är. Det gäller till exempel studiemotiverande kurs för deltagare som senare kan gå vidare till allmän kurs eller komvux.

– Omorganisationen av Arbetsförmedlingen har bidragit till stora problem för folkhögskolor när det gäller att hänvisa deltagare till studiemotiverande kurs. Jag tror inte heller att alla regioner känner till hur goda möjligheter det finns till att utbilda sig till undersköterska på folkhögskola.

Regeringen har nyligen satsat på kompetensförsörjning med pengar till yrkesvux och yrkeshögskola i vårändringsbudgeten men det blev ingen extra satsning på folkhögskola. Hur kan det komma sig?

– Det är en miss som bidrar till att man nu på folkhögskolor arbetar med en tuff ekonomi. Men utbildningsminister Mats Persson var med på kongressen och indikerade från scenen att det blir satsningar på folkhögskola i höstbudgeten. Det behövs och uttalandet ledde till applåder från deltagarna på kongressen.

Olle Westberg, generalsekreterare för Rio ser värdet i att Anna Ekström kan tillföra kunskap om ”svensk folkhögskola och svensk utbildningspolitik brett”.

– Det är viktigt med alla delar i hennes bakgrund. Hon har inte bara, om kan får kalla det så politisk bakgrund, utan hon har betydligt bredare bakgrund vilket jag tycker känns väldigt viktigt, säger Olle Westberg.

Tror du att hon kan motverka de negativa strömningar som ibland finns mot folkhögskola?

– Hon kommer att vara en av de som hjälper till att synliggöra utbildningsformen folkhögskola och dess betydelse. Hon kommer att var en god företrädare för Sveriges folkhögskolor.

Anna Ekström är utbildad jurist och har bland annat varit utbildningsminister, gymnasie- och kunskapslyftsminister, generaldirektör på Skolverket samt ordförande för Saco.

Stefan Attefall ställde inte upp för omval som ordförande för RIO efter sex år på posten. Han ska bli landshövding i Uppsala.