Varje folkhögskola tvingas vända på varje krona minst en gång och vi ser hur kompetenta lärare som hade kunnat göra stor skillnad i den lågkonjunktur vi så tydligt är på väg in i tvingas lämna in nycklarna. Det skriver Tomas Rosengren, ordförande Sveriges Lärare Folkhögskola.

Nytt år och vi befinner oss i den tid på året då många av oss varje fredag på Kristian Luuks uppmaning sitter och försöker svara på frågan; Vart är vi på väg? Vart folkhögskolan är på väg är en annan fråga som vi tyvärr inte annat än kan gissa oss till ett svar på i skrivande stund. Regeringen pratar om en satsning på utbildningsformen medan budgetsiffrorna talar om något annat. Nu 2023 när budgeten blir verklighet ser vi i alla fall vart det lutar. Varje folkhögskola tvingas vända på varje krona minst en gång och vi ser hur kompetenta lärare som hade kunnat göra stor skillnad i den lågkonjunktur vi så tydligt är på väg in i tvingas lämna in nycklarna. Vaktmästare och kökspersonal blir färre vilket ökar slitaget på övrig personal och lokaler. Är det sotdöden vi ska dö, att sakta men säkert krympa tills det inte finns något kvar? Ja det är ju frågan jag ställer mig, och det är ju det som blir konsekvensen om man fortsatt låter statsbidraget ligga still parallellt med en skenande inflation.

"Demokratin är satt under prövning"

Jag vill ju tro att Mats Persson (L) tror på folkbildningen då han kommer från ett parti som har sina rötter i den samma, men vi vet ju också vad det parti som sitter i Rosenbad, men ändå inte i regeringen(!?),tycker om oss. Jag undrar ibland vilka hållhakar SD har på övriga regeringen då partiet uppenbarligen tycks få den i önskad riktning. Det pratas om att ett parti med omkring 20 procents väljarstöd bör ha inflytande. Det kan låta rimligt, men att driva den sakfrågan är att inte ha förstått det parlamentariska systemet, eller en vilja att undergräva det samma. Under hela min uppväxt vill jag minnas att till exempel Moderaterna låg runt 30 procent utan att för den skull ha det minsta inflytande, förutom att utgöra en aktiv oppo­sition. För mig blir det ett tydligt exempel på att vi lever i en tid då demokratin faktiskt är ifrågasatt och satt under prövning och i denna prövning undergrävs då systematiskt verksamhet vars uppdrag just är att stärka demokratin, läs folkbildningen och den ideella sektorn.

"Vi behöver samla våra krafter"

Så när Luuk nästa gång frågar; Vart är vi på väg? är jag orolig för att vi tvingas vänta in de enklare ledtrådarna på kanske fyra poäng och konstatera en liten utbildningsform i marginalen för några få resurs­starka deltagare, men jag drömmer om att få dra på tio poäng och säga en blomstrande folkhögskola med ett brett utbud av utbildningar som hjälper fler människor ut i samhället som medvetna medborgare villiga att ta ansvar. För att det inte ska stanna vid en dröm behöver vi samla våra krafter i Folkhögskolesverige. Folkhögskolans lärarfack minskar inte, vi enar oss och växer oss starkare i och med att en del av resan är klar.

Två poäng: Nu är vi framme i Sveriges Lärare som tar den här kampen vidare. Demokrati byggs underifrån!   

Just nu!

Plus: Ser fram emot en konsertvår i hårdrockens tecken.

Minus: Bristen på politiska visioner.