Många med låg utbildning har lämnat folkhögskolan

Den digitala undervisningen har fått många lågutbildade att hoppa av folkhögskolan. Nu när skolorna har öppnat hoppas vi att många i den gruppen återvänder, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner Foto: Studio Emma Svensson
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

Avhopp bland deltagare med låg utbildning, förlorade intäkter men också vissa fördelar med förändrad pedagogik. Det har blivit konsekvenserna för folkhögskolan till följd av pandemin visar en rapport från Folkbildningsrådet.

Deltagare med låg utbildning har fått det svårt med digitaliseringen och många har hoppat av allmän kurs på grundskolenivå. Här var minskningen av antalet deltagare så stor som 14 procent år 2020 jämfört med året innan.

– För den här gruppen har omställningen varit svår. Visst finns det en oro för den grupp av unga människor som varken arbetar och studerar. Vi kan hoppas att många återvänder till folkhögskolan, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Lugn studiemiljö

Andra deltagare i folkhögskolan förbättrade sina resultat när undervisningen blev digital. Det var framför allt deltagare med olika sociala svårigheter, exempelvis neuropsykiatriska diagnoser. En lugnare studiemiljö hemma vid datorn bidrog till att många i den gruppen fick lättare att fokusera på studierna.

Kan det leda till att undervisningen kommer att delas upp mer framöver så att några i en grupp studerar på distans och andra i skolan?

– Det är svårt att svara på med säkerhet. Men jag övertygad om att folkhögskolorna kommer att dra nytta av de fördelar som man har lärt sig under pandemin med till exempel hybridundervisning. Kanske kommer också några folkhögskolor att ordna fler distanskurser. Men den övergripande härliga känslan är nu att kunna samlas på plats i sin folkhögskola. Att kunna mötas igen, svarar Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Är det lärare som har lämnat sina tjänster på grund av mer digital undervisning?

– Det är inget jag hört om. Generellt sett har folkhögskolorna väldigt motiverade lärare och de har nog samlat ihop sig och gjort det bästa.

Tapp på internaten

Folkbildningsrådets rapport “Folkbildning i coronatider" visar också att en av viktig faktor bakom den snabba omställningen som skedde var att de mer teknikvana lärarna och kursledarna tog ett stort ansvar för att skaffa fram teknik och verktyg för distansundervisning. De tog även ett ansvar för att dela med sig av sina kunskaper till sina kollegor.

Pandemin har medfört förlorade intäkter för flera folkhögskolor. Det var bland annat därför som regeringen tillförde 170 miljoner kronor i våras.

– Vi gjorde en fördelning nu i september till de mest drabbade folkhögskolorna. Pandemin har bland annat inneburit mindre intäkter på kost och logi. Till exempel har några deltagare inte bott kvar på internaten. Kortkurserna har också blivit drabbade.