Spansklärarna om när autentiskt material motiverar

Berta González Guarro, till vänster, och Klara Hansson, till höger, arbetar på Almunge skola i Uppsala. Studien är ett FOU-projekt (forskning och utvecklingsprojekt) där lärare får bidrag för att utforska sin egen praktik.

Det är inte helt ovanligt att spansklärare använder sig av autentiskt material i undervisningen. En utmaning, enligt lärarna Berta González Guarro och Klara Hansson på Almunge skola i Uppsala, som har fördjupat sig i det arbetssättet.

Riskerar att bli för svårt

Autentiskt material som används på rätt sätt i spanskundervisningen kan skapa motivation, men inte om det är på en för hög nivå – vilket det ofta tenderar att vara. Då kan det få motsatt effekt. Det konstaterar högstadielärarna Berta González Guarro och Klara Hansson som precis har avslutat ett FoU-projekt (Forskning och Utbildning) där de har undersökt vilket material som är lämpligt och vilket som kan öka elevernas motivation.

Behåll läroboken

De definierar autentiskt material som information som har skapats för andra ändamål än undervisning. Men att planera sin undervisning utifrån sådan information kan vara tidskrävande, vilket ofta leder till att många väljer bort det arbetssättet, tror de. Därför prövade de att lägga upp undervisningen med avstamp i lärobokens teman. I stället för tvärtom. Exempel på sådana teman var ordförråd, nya språkliga strukturer och grammatik.

Så tog de hjälp av Instagram

Ett av deras arbetsområden var kopplat till lärobokens kapitel om gerundium (verbform som betecknar pågående handlingar, ungefär som i engelskans ing-form). Då fick eleverna följa en valfri spansk­talande influencer på Instagram och studera deras handlingar. Eleverna valde alltifrån Messi och Shakira till bloggaren Alexandra Pereira. Sedan var uppgiften att beskriva dem utifrån uppgiften: Beskriv din influencer och vad hen håller på med på en viss bild. Slutligen presenterade eleverna sitt arbete muntligt.

Språklig självbild

”Språklig självbild” är ett begrepp de återkommer till i sin rapport: om man ser sig själv som någon som kommer använda spanskan i framtiden. Och det var en av frågorna i den enkät som eleverna fick svara på, i början och i slutet av terminen. Här kunde Berta González Guarro se en positiv ökning, liksom under intervjuerna med eleverna. Men det tydligaste resultatet var att eleverna upplevde att arbetet hade påverkat deras motivation i positiv riktning.

LÄS ÄVEN

Forskaren: Det pratas fortfarande för lite spanska i skolan

AI-teknik får elever att slappna av när de språktränar

Spanskläraren om fina samtalet från Alexander Isak

Hon får igång spansksnacket – på riktigt

Forskaren: Attityden till moderna språk är ett problem