AI-teknik får elever att slappna av när de språktränar

Elin Ericsson, till vänster, är fil dr i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Foto: Gunnar Jönsson och privat

Språkträning med hjälp av AI-teknik är på väg in i klassrummen. Forskaren Elin Ericsson har låtit högstadieelever öva på att prata engelska och tyska med en digital konversationsagent.
– Eleverna känner sig bekväma med tekniken och upplever samtalsträningen som meningsfull, säger hon.

En digital samtalspartner kan effektivisera språkundervisningen och förhoppningsvis få fler elever att vilja använda franska, spanska, tyska och andra språk i praktiken. Dessutom är tekniken outtröttlig, framhåller Elin Ericsson, fil dr i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– De flesta av eleverna tyckte att det var en låg tröskel för att komma i gång, säger hon efter den studie hon gjort av språkträning bland elever i årskurs sju och åtta med hjälp av en digital konversationsagent.

Än så länge finns få konversationsagenter byggda på AI-teknik i svenska skolor. Men tekniken utvecklas snabbt och den kan snart vara på plats i större utsträckning, tror Elin Ericsson, som själv har en bakgrund som gymnasielärare i engelska, franska och spanska.

– Innehållsmässigt är de få konversationsagenter som finns tillgängliga idag inte anpassade efter svenska elever och eleverna kan inte alltid relatera till de situationer som konversationerna utspelar sig i, säger hon.

”Känner sig bekväma”

Elin Ericsson inriktar sin forskning mot språklärande med hjälp av digitala verktyg. Konversationsagenter är ett AI-verktyg som tillåter användaren att interagera med en digital, människoliknande karaktär i verklighetsnära situationer, som till exempel på ett kafé. I studien har hon undersökt två olika system. Det ena bygger på tecknade agenter, som rör sig med människoliknande kroppsspråk. Med dem kan eleverna föra ganska fria konversationer på engelska i olika förutbestämda miljöer, till exempel en tågstation eller restaurang.

Det andra systemet erbjuder fler språk och där möter eleven förinspelade människor att prata med i 360-graders videor i verkliga miljöer. Konversationen är mer styrd och där måste eleven svara enligt ett förutbestämt mönster.

– Båda ger liknande resultat, eleverna tycker att det är en säker miljö att prata i. De känner sig bekväma med tekniken och upplever samtalsträningen som meningsfull och rolig, säger Elin Ericsson.

Engagemanget håller i sig

En annan viktig iakttagelse är att intresset håller i sig över tid.

– Det är inte en kul grej som man bara gör någon enstaka gång och sedan tröttnar. Elevernas engagemang håller i sig även om upplevelsen kan skilja sig en hel del. Vissa känner att interagerandet med konversationsagenten liknar det med en människa, medan andra tycker att de pratar med en livlös maskin.

Olika aspekter av elevernas reaktioner är en av de erfarenheter som Elin Ericsson samlat i en introduktion för lärare som vill prova tekniken. Och även om några digitala konversationsagenter ännu inte finns i skolorna, så konstaterar hon att ett förstadium redan finns genom ChatGPT.

– Där skriver och chattar man. Om man lägger på en röst eller en människoliknande agent som svarar muntligt på en fråga som du också ställer muntligt så har du en tillgänglig muntlig språkfärdighetsträning som bygger på AI-teknik, säger hon.

Här hittar du Elin Ericssons avhandling.

LÄS ÄVEN

Hård kritik mot hur moderna språk behandlas i Sverige

Fortsatt stora problem för moderna språk

Forskaren om hur elever gör sitt språkval

Spanskläraren om fina samtalet från Alexander Isak