Fyra vanliga fel vid bedömning i engelska

Anna-Marie Csöregh arbetar på institutionen för ämnes­didaktik vid Stockholms universitet.

Forskaren Anna-Marie Csöregh ser ett behov av en ökad medvetenhet kring bedömning hos nyexaminerade engelsklärare. I sin avhandling har hon ringat in fyra bedömningsidentiteter i en modell som kan användas som diskussionsunderlag vid betygssättning.

1. ”Jag slår knut på mig själv”

Lärarna i den här kategorin är känslomässigt engagerade och vill hålla sina elever borta från misslyckanden, oavsett individuella färdigheter. Risken är då stor att bedömningen inte blir likvärdig.

– Här läggs nationella bedömningsmål om jämlikhet åt sidan för att få vissa elever att lyckas, säger Anna-Marie Csöregh.

2. ”Jag har min egen måluppfyllelse”

Här tillämpar läraren egna tolkningar av ämnets målskrivningar där de egna uppfattningarna om hur man bäst undervisar och lär sig språk kommer i förgrunden. Många av de 17 intervjuade mellan­stadielärarna ansåg att det förhållningssättet symboliserade kompetens.

– Bedömning används för rent pedagogiska syften. Skapandet av ett stöttande arbetsklimat är mer centralt än exempelvis resultaten på olika prov.

3 ”Jag upplever bedömning som svårt och tråkigt”

De här lärarna har en operativ inställning till bedömning och undviker problem genom att främst uppfylla de mest grundläggande kraven i bedömningsarbetet.

– Här finns risk för osamman­hängande bedömningar som inte är i linje med läroplansmålen eftersom de här lärarna antingen följer externa krav på ansvarighet eller sin magkänsla. Här finns en risk för begränsad jämlikhet
i betygssättningen.

4. ”Jag hamstrar bedömnings­underlag”

Denna kategori lärare följer bedömningssystemets krav på ansvarighet i detalj, vilket betyder att de arbetar med en mängd listor och matriser där betygskriterierna har brutits ned.

– De fokuserar på delarna snarare än på helheten och har själva svårt att se hur de skulle kunna sluta jobba så, eftersom mängden skrivna bedömningsunderlag även är kopplade till idén om hur en professionell lärare arbetar med bedömning.

Forskaren: Anna-Marie Csöregh arbetar på institutionen för ämnes­didaktik vid Stockholms universitet. I sin avhandling ”Fairest of them all?” introducerar hon bedömningsmodellen ”LAIP” (Language Assessment Identity Positions) där de fyra kategorierna presenteras med citat från deltagarna i studien i punkterna här ovanför.

LÄS ÄVEN

Forskarens hårda kritik mot ämnesplanen i engelska

Nya studenter dåligt förberedda för engelsk kurslitteratur

Trendbrottet: Betygen sjunker i nästan alla ämnen

Undervisningen lyfter när lärare granskar varandra

Platt fall för satsning på moderna språk