Minskat söktryck trots många jobb

Pandemin har påverkat hotellbranschen negativt men det vänder nu och det kommer verkligen att behövas medarbetare framöver, säger Peter Thomelius, utbildningschef på Visita. Foto: Getty Images.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

– Våra utbildningar leder till jobb, det är inte alla branscher som kan säga det, betonar Peter Thomelius som är utbildningschef på Visita.

Trots det minskar antalet sökande till hotell- och turismprogrammet kraftigt.

Inför det här läsåret hade Hotell- och turismprogrammet 651 sökande och restaurang- och livsmedelsprogrammet 1 753, att jämföra med 820 respektive 1 715 läsåret 2020-2021.

– Det är naturligtvis bekymmersamt att antalet sökande minskar, konstaterar Peter Thomelius på bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.

Den viktigaste orsaken är enligt honom delar av gymnasiereformen GY11 som infördes för tio år sedan. Bland annat innebar den att högskolebehörigheten togs bort från yrkesprogrammen samtidigt som hotell- och restaurangprogrammet delades upp i två olika program. Peter Thomelius poängterar att få skolor har båda programmen och att ”hans” två yrkesprogram totalt har minskat med nästan 50 procent sedan 2011.

– När vi frågar våra medlemsföretag så är det just yrkesutbildningar på gymnasial nivå som behövs allra mest. Men så väljer inte ungdomarna det och det är problematiskt, säger Peter Thomelius.

Högskolebehörighet

Nu vill den sittande regeringen dock förändra gymnasieskolans yrkesprogram så att alla elever får högskolebehörighet i grunden och en sådan proposition välkomnas av Visita.

– Det skulle innebära att inga dörrar är stängda om du går ett yrkesprogram.


Ett sätt att öka attraktionskraften hos utbildningarna är, anser Peter Thomelius, att de certifieras enligt den kvalitetssäkringsmodell som Visita arbetat fram. Han lyfter också fram betydelsen av samarbete mellan skola och bransch och mellan skola och företag.

– Friskolekoncernen Realgymnasiet har blivit väldigt framgångsrik när det gäller att attrahera elever genom samarbetet med Nordic Choice Hotels. Realgymnasiet har fler sökande än de har platser, särskilt i Stockholm. Hotellkedjan garanterar eleverna att de ska erbjudas jobb efter utbildningen och jag tror att fler måste gå den vägen, säger Peter Thomelius.

Lämnat branschen

Han är samtidigt väl medveten om att inte minst Visita har varit väldigt tydliga med hur många som har lämnat branschen under pandemin och att det inte är särskilt bra ur rekryteringssynpunkt.

– Men det vänder nu och det kommer verkligen att behövas medarbetare framöver, i stort är det en näring som växer och fortsätter växa. De som ska börja, eller har börjat på gymnasiet, har varit efterfrågade tidigare men nu är det ju så att de knappt hinner gå klart skolan innan de erbjuds jobb, förklarar Peter Thomelius som också lyfter fram yrkestävlingar som Gymnasie-SM som viktiga möjligheter att visa upp och synliggöra yrkesskickligheten hos framtidens branschmedarbetare.  

Så här har många har sökt yrkesprogram:

Så har eleverna valt yrkesprogram