Så har eleverna valt yrkesprogram

Oerhört glädjande, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen, med anledning av att allt fler flickr söker fordons- och transportprogrammet. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Inför det här läsåret är en fjärdedel av alla sökande till fordon och transport tjejer, en högre andel än någonsin. Men det program som ökar mest i popularitet är naturbruksprogrammet medan hotell och turism dalar.

Skolverket har släppt siffrorna för ansökningarna till gymnasiet inför det här läsåret och man kan skönja en del intressanta trender inom yrkesprogrammen.

Det kanske mest anmärkningsvärda är att tjejernas intresse att bli lastbilsförare eller mekaniker bara ökar, nu utgör de 24 procent av alla sökande till fordons- och transportprogrammet. Det kan jämföras med 21 procent året före och 17 procent för fem år sedan. De allra flesta som söker blir också antagna.

– Det är oerhört glädjande, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Åkerierna skriker efter förare och mekaniker, är det förklaringen?

 – Det är självfallet en viktig orsak, men jag tror även att vårt medvetna och långsiktiga arbete med att marknadsföra utbildningen har bidragit.

Vilka metoder har fungerat bäst för att locka till sig ungdomarna?

 – Det är svårt att avgöra vad som ligger bakom en elevs beslut att välja ett visst program, men jag tror att de personliga möten vi haft med tiotusentals elever genom åren har haft effekt.

Många tjejer

Caj Luoma vet inte om det är något särskilt förarjobb som lockar tjejerna, men han vill lyfta ytterligare en tänkbar förklaring till att fler tjejer hittat till fordonsprogrammet:

– Vi har nu nått en kritisk massa, det finns tillräckligt många tjejer på programmet för att nya tjejer inte ska känna sig ensamma.

Sammantaget sökte 1 619 flickor fordon och transport i första hand. Det kan jämföras med 67 flickor som sökte VVS och fastighet – vilket utgör fyra procent av alla sökande och samma andel som året innan. På det industritekniska programmet minskade rentav andelen sökande tjejer, från 13 till tio procent.

Fordon och transport är alltjämt det största yrkesprogrammet med 6 852 förstahandssökande, tätt följt av el och energi samt bygg och anläggning. Men naturbruksprogrammet var det program som växte mest band yrkesprogrammen, hela 13 procent, från 3 810 till 4 313 sökande. Handel och administration lockar 3 852 förstahandssökande vilket är något färre jämfört med i fjol.

Vård och omsorg

Barn- och fritidsprogrammet har tappat i antalet sökande, från 4 909 till 4 536 elever i år. Andelen killar – 35 procent – är konstant. Vård- och omsorgsprogrammet har växt från 4 332 förstahandssökande förra året till 4 595 i år. Andelen killar är 17 procent i år, vilket är 1,5 procentenheter lägre jämfört med i fjol.

Det program där söktrycket minskade allra mest var hotell och turism – en minskning med 21 procent. Det är knappast en vild gissning att pandemin kan ha spelat in här.

Totalt har 64 procent av eleverna sökt ett högskoleförberedande program och 36 procent yrkesprogram i första hand. Det är samma fördelning som inför förra läsåret. Samhällsvetenskapsprogrammet är mes populärt följt av ekonomiprogrammet med 22 700 respektive 20 100 förstahandssökande.

Läs även:

Otillräcklig studievägledning på yrkesprogram

Så ska fler välja yrkesprogram