Pandemin har försämrat elevers psykiska hälsa

Pandemin har försämrat elevers psykiska hälsa visar en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR. Foto: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Den psykiska hälsan hos landets skolelever har försämrats kraftigt under pandemiåret, enligt en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR.
– Det här är en väldigt speciell tid för våra barn, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

LÄSTIPS Elevhälsan per kommun – så stor är skillnaden

Det har kommit en rad rapporter som har pekat på att barn och ungdomar har farit illa under den rådande samhällskrisen, som nu har pågått i över ett år.

Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, har vid flera tillfällen pratat om "en förlorad generation". Nu understryker Sveriges skolkuratorer att svenska skolelever upplever en särskilt tuff tid just nu.

"Isolerar sig"

Elever i alla åldrar har påverkats negativt, från lågstadiet till gymnasiet, betonar Erkers. Hon framhåller att samhället riskerar att gå ur pandemin med en stor social skuld.

– Och det behöver inte leda till gängkriminalitet. Det kan handla om att barn isolerar sig, eller om självskadebeteenden och ätstörningar eller ensamhet och dåligt självförtroende.

Undersökningen, som är gjord av Novus och baserad på intervjuer med 952 skolkuratorer, visar bland annat att tre av fyra elever är ledsna och deppiga utan att veta varför.

En stor andel känner sig utanför eftersom de träffar färre jämnåriga på daglig basis. Skolarbeten skjuts upp i allt större utsträckning och att skolka från undervisningen har blivit vanligare.

LÄSTIPS Pandemiångest – tio tecken på att eleverna far illa

"Behöver stöd"

Många barn levde redan i en svår hemmamiljö före pandemin. Men situationen har i många fall blivit ännu värre med tiden. Till exempel vittnar skolkuratorer om att fler elever anser att någon i familjen dricker för mycket alkohol.

– Det finns väldigt många barn som behöver stöd och hjälp och som inte kan få det i sina hem. Befinner man sig i en otrygg miljö utan att få hjälp från vuxna så är man illa ute. Därför är skolkuratorer otroligt viktiga, säger Heike Erkers.

Alla barn ska ha rätt till stöd. Det ska inte krävas en diagnos för att få hjälp av professionella vuxna, avslutar hon.

LÄS ÄVEN

Elevhälsan kraftigt underbemannad – får kritik: ”Gränsar till parodi”

Den sjuka elevhälsan

Självmordsförsök vanligt hos barn med PANS