Samverkan mellan fritidshem och skola i fokus på Bandhagens skola

Läraren i fritidshem Susanne Aspling och rektorn Pia Nyström på Bandhagens skola tillsammans Johanna Jaara Åstrand på Fritidshemmens dag, som firades med cirkustema och egengjorda såpbubblor.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Sveriges Lärare, besökte Bandhagens skola i Stockholm, där man satsar på samverkan mellan lärarna.
– Så här borde det vara på alla skolor, säger Johanna Jaara Åstrand.

Susanne Aspling är lärare i fritidshem och har även uppdraget som ”utvecklingslärare” för fritidshem på Bandhagen skola, en F–6-skola med drygt 500 elever, i södra Stockholm. Hon jobbar i skolans elevhälsoteam och arbetar dessutom med att få till samverkan mellan klasslärare och lärare i fritidshem. Elevernas behov och intressen är utgångspunkten, berättar hon.

– Det är inte bara fritidshemmet som måste känna till sitt uppdrag, alla lärare och rektorn behöver känna till uppdraget som fritidshemmet har utifrån läroplanen. Jag stöttar även biträdande rektor i det, säger Susanne Aspling.

Fritidshemmens dag firades med ansiktsmålning och musik.

Ett resultat av utvecklingsarbetet är att skolan infört zoner på skolgården efter att ha kartlagt elevernas behov och intressen, aktiviteter och bemanning anpassas därefter. Lärare i fritidshem och klasslärare har dessutom gemensam planeringstid för att kunna arbeta med hur skola och fritidshem kan komplettera varandra.

– Här jobbar man systematiskt med att skapa förutsättningar för samverkan mellan skola och fritidshem och har kontinuerliga inslag av utveckling. Det borde vara så överallt, men tyvärr är det snarare ett undantag. De pekar på hur viktig rektorn är, säger Johanna Jaara Åstrand, som besökte skolan på Fritidshemmens dag.

Fritidshemmen på Bandhagens skola och särskola firade dagen gemensamt på tema cirkus. Ansiktsmålning, egentillverkade bubblor och en dansutmaning, som Skapande skola höll i, var några av inslagen

– Vi planerar att samarbeta med Skapande skola kring cirkusaktiviteter, och har äskat pengar för det av Stockholms stad, så det här var lite av en kick-off för det. Det är inte bara fritidshemmets personal som deltar i firandet, många av de andra lärarna och rektorn är med också, det är viktigt, säger Susanne Aspling.

LÄS ÄVEN

Bus med rektorn blev succé på Fritidshemmens dag

Fritidshemmens dag firades med "Bäst i test"