Forskaren: Modersmålsundervisning lyfter elevernas resultat i alla ämnen

Kenneth Hyltenstam, till höger, är professor emeritus i tvåspråkighets­forskning vid Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

Ytterligare forskning är välkommen. Men redan i dag vet vi att moders­målsundervisning leder till bättre skolresultat, enligt professorn Kenneth Hyltenstam.

Kenneth Hyltenstam, professor emeritus i tvåspråkighets­forskning vid Stockholms universitet, nämner åtminstone tre studier sedan 2008 som alla ger ungefär samma resultat: De elever som haft modersmålsundervisning i flera år uppnår ”signifikant” bättre studieresultat – även i ämnet svenska – än de elever som valt bort modersmålsundervisningen.

– Den största studien kom 2019 inom ramen för en statlig utredning och omfattade 26 502 elever i årskurs nio. Där blev det tydligt att de som haft undervisning i modersmålet hade ett bättre genomsnittligt betygsmeritvärde.

Extremt heterogen grupp

De svenska resultaten ligger i linje med forskning från andra länder, i synnerhet USA som gjort den hittills mest ambitiösa studien. Där fann man tydligt positiva resultat även när man rensat bort andra faktorer som antal år i landet och socio­ekonomisk bakgrund.

– Det är svårt att forska om modersmålsundervisningen i Sverige eftersom elevgruppen är så extremt heterogen, säger Kenneth Hyltenstam. Där finns allt från barn som just kommit till Sverige och knappt gått i skola, till barn som är födda här med perfekt svenska.

Vilken typ av forskning skulle du vilja se mer av i Sverige?

– Gärna megastudier av den typen som amerikanarna gjort, med fler elever och längre tidsserier.

Finns det någon svensk eller utländsk forskning som stödjer SD:s tes att modersmålsundervisning kan inverka negativt på inte­grationen?

– Nej, inte vad jag vet.

Däremot ger han SD hälften rätt i beskrivningen att målet med modersmålsundervisningen när den infördes 1977 var återvandring.

– Det var inte huvudsyftet, men det var ett av syftena som därefter hamnat i bakgrunden.

LÄS ÄVEN

Het debatt om modersmålets framtid i skolan

9 av 10 lärare: Tidö-partierna har fel om modersmål

Körling: Alla elever lyssnar uppmärksamt trots att de inte förstår ett ord

Tre lärare om att eleverna växlar mellan sina språk i klassrummet

Färgkodning ska hjälpa SFI-elever att erövra språket