Färgkodning ska hjälpa SFI-elever att erövra språket

Charlott Zsoldos och Kristina Bircak är SFI-lärare på vuxenutbildningen i Halmstad. Foto: Ghizal Momandi

Nu ska rödpennan fram – men inte för att rätta fel utan för att lära ut grammatik! SFI-lärare i Halmstad är på väg att använda färger i undervisningen på ett nytt och mer strukturerat sätt.
– När vi gör subjekten blå och verben röda så hjälper vi hjärnan att minnas, säger Charlott Zsoldos.

Hennes idéer till ett nytt undervisningsmaterial växte fram i samarbete med kollegan och vännen Kristina Bircak. De har länge själva använt färger i sin undervisning, bland annat för att färgkoda huvudsatser och bisatser.

– Det har varit uppskattat bland eleverna vilket har stärkt oss i uppfattningen att metoderna skulle kunna utvecklas ytterligare, säger Kristina Bircak.

I dagarna inväntar de en leverans av färgpennor, färgade mappar och annat färgat material som ska börja användas av 13 lärare och cirka 200 elever i svenska för invandrare (SFI) på vuxenutbildningen i Halmstad.

– Samtidigt ska vi låta tre kontrollgrupper på ett 60–70-tal elever fortsätta att undervisas på traditionellt vis, säger Charlott Zsoldos. På så sätt kan vi utröna om det utökade användandet av färger kan ha effekt. Vi forskar i den egna praktiken som i aktionsforskning.

Ofta svårt med ordföljden

De hoppas kunna knyta en senior forskare till projektet i ett så kallat ULF-avtal med högskolan i Halmstad, men ännu är inget klart. Det finns emellertid forskning från anglosaxiska länder som visar att färganvändning vid språkinlärning kan ge goda resultat.

– Det är lättare att komma ihåg något om man fått sätta färg på det, säger Charlott Zsoldos. Våra elever har ofta svårt med ordföljden. Genom att ge de olika delarna i en sats egna färger blir det lite lättare.

Kristina Bircak minns en kommentar från en somalisk elev som i stort sett saknade skolbakgrund från hemlandet:

– När jag frågade vad som saknades i en mening svarade hon ”blå”. Hon hade inte lärt sig ordet subjekt än, men förstod vad som saknades i meningen.

Många SFI-elever kan uppleva grammatikundervisningen som både abstrakt och komplicerad – och då kan färgerna lätta upp.

Undervisningsmaterialet har fått namnet Färg-O-Lär där alla åtta bokstäver i loggan har olika färger. Charlott Zsoldos och Kristina Bircak hade långa och intressanta diskussioner innan de kom fram till vilken färg som vilken grammatisk term skulle få.

– Men vi var rätt överens om att verben skulle vara röda, säger Charlott Zsoldos. Rött är livets, dödens och kärlekens färg. Verben är så viktiga i en mening att de bör få den starkaste färgen. Kristina hade de starkaste argumenten för att verben skulle vara röda.

Kan användas av alla

Materialet kommer att användas i alla undervisningsgrupper (A-, B-, C- och D-kurs), oavsett hur långt eleverna kommit. Även om färger kan vara som mest effektiva för nybörjare i ett språk, så vill de slå ett slag för färger inom i stort sett all språkundervisning.

– Jag hade läs- och skrivsvårigheter som ung och hade verkligen varit betjänt av färger, säger Charlott Zsoldos som saknade det även när hon läste till lärare och syftar på grammatikundervisningen på högskolan.

Kristina Bircak kom från Serbien till Sverige i 20-årsåldern och gick på SFI just i Halmstad där hon jobbar idag:

– Jag lärde mig svenska snabbt. Jag läste färdigt SFI på endast 2 månader, men jag tror att jag hade haft nytta av färgkodningen trots att jag är snabblärd.

Framöver vill de gärna skapa en hemsida med digitala färgövningar och de drömmer om att skriva den första läroboken i Sverige någonsin på temat grammatik och färger.

– Vi tror att den skulle kunna användas vid all typ av undervisning i grammatik, även för elever med svenska som modersmål, avslutar Kristina Bircak.

LÄS ÄVEN

Drama ger liv åt SFI-undervisningen

Ny podd hjälper SFI-elever att förstå ”snacket på bussen”

Odling lyfter SFI-elevernas språk – och självförtroende

SFI-lärare skriver lättlästa böcker – för vuxna