Drama ger liv åt SFI-undervisningen

Att jobba med rollspel är en bra SFI-taktik. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Ett sätt att göra SFI-undervisningen mer verklighetsförankrad är att arbeta med drama och låta eleverna låtsas att de befinner sig i olika situationer ute i samhället. Forskaren Mozhgan Zachrison har följt ett sådant projekt – och fascineras över resultatet.

Eleverna spelar huvudrollen

Mozhgan Zachrison har skrivit en forskningsartikel om riksorganisationen Teater Aros undervisningsmetod för SFI-elever. Teater Aros kallar metoden för ”Sprak-metoden”, där de låter deltagarna spela huvudrollen i olika scenarier.
– I metoden används olika dialogiska situationer. Eleverna får gå till vårdcentralen, apoteket och affären och prata och agera. Läraren hjälper till och skriver orden på tavlan, säger hon.

Situationerna blir verkliga

SFI-lärarna och Mozhgan Zachrison kunde se att ordförrådet utökades genom det här sättet att arbeta. Klassrummet blev en scen med gruppdynamik,
gestaltning, muntlig framställning och reflektion, där alla fick delta.
– Att själv få befinna sig i en ”verklig” situation, och agera genom att använda både ord, kropp och röst ledde till att de kom ihåg orden på ett helt annat sätt än i traditionell undervisning. Det blir ett slags interaktiv pedagogik.

Vill uppdatera SFI-undervisningen

Mozhgan Zachrison är kritisk till dagens SFI-undervisning och anser att den inte utgår ifrån elevernas behov.
– Vi måste undervisa om det språk migranter behöver kunna för att delta i samhället. Exempelvis i ett utvecklingssamtal på barnens skola. Det är många migranter som undviker sådana samtal för att de känner att de inte behärskar dem. Att undervisa om svenska normer och värderingar är givetvis viktigt, men det ska inte prioriteras före den kommunikativa kompetensen.

Personligt och lustfyllt 

I intervjuer med migranterna efteråt framgick det att projektet var effektfullt eftersom eleverna kände att det var lustfyllt och, inte minst, att de kunde relatera till det svenska språket på ett personligt plan.
– Den här metoden framhäver och värdesätter deras egna erfarenheter och individuella bakgrund vilket leder till att det känner sig sedda och respekterade. Och det leder i sin tur till ökad lust att lära och till starkare motivation att delta i undervisningen.

Forskaren: Mozhgan Zachrison är universitetslektor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Hennes forskningsartikel har titeln ”Att använda drama i andraspråksinlärning: Sprakmetoden i vuxna migranters andraspråksinlärning”. Studien är baserad på 16 observationstillfällen. Deltagarna bestod av två SFI-grupper. Totalt deltog 18 elever. 

Här hittar du mer information om sprak-metoden: www.sprakmetoden.se

LÄS ÄVEN

Ny stor granskning av SFI

Odling lyfter SFI-elevernas språk – och självförtroende

SFI behöver göras om från grunden

SFI-lärare skriver lättlästa böcker – för vuxna