Han stärker yrkeselevernas självbild – med skönlitteratur

Martin Ahlstedt tillsammans med yrkeseleverna Kevin Blomberg och Jonas Tjäder som tog studenten i våras. Foto: Linnéa Tammerås

Gymnasieläraren Martin Ahlstedt kan inte laga en värmepump – men det kan hans elever. Däremot är han bra på det som ryms i svenskämnet, vilket inte är elevernas starka sida. Men nu har han hittat olika sätt att fånga deras intresse.

Svensk- och engelskläraren Martin Ahlstedt vänder sig starkt mot att vissa gymnasieprogram anses vara lättare eller svårare än andra. Allt handlar om vad man har fallenhet för, inget annat. Han arbetar på VVS- och fastighetsprogrammet med elever som exempelvis satsar på att bli rörläggare och kyl- och värmepumpstekniker. Just nu består hans klasser enbart av killar.

– Få har valt den här utbildningen för att de är intresserade av mina ämnen. De vill få en yrkes­examen och eftersom jag är svensklärare så är mitt fokus framför allt att försöka ge eleverna en god ingång till litteratur. Många har inte upptäckt vad litteraturläsning kan ge, säger Martin Ahlstedt.

Läser två far-och-son-skildringar

En av hans favorituppgifter tar avstamp i novellerna ”Pojkjäveln” av Aino Trosell och Karin Boyes ”Min son blir inte snickare”. Båda bygger på en far-och-son-konflikt där en pappa är missnöjd med sonens yrkesval. ”Pojkjäveln”, som eleverna får läsa på den första av totalt fyra lektioner, utspelar sig i modern tid och handlar om en kille som vill bli svetsare. Novellen fungerar som en introduktion till arbetsprojektets tema: yrkesval och yrkens olika status.

– Pappan i novellen är svetsare och tycker till en början att det är ett riktigt skityrke och ingenting hans son ska ägna sig åt. Han har ju höga betyg och kan bli vad han vill! Men när pappan börjar fundera på vad han själv håller på med inser han att svetsar­yrket faktiskt kräver stor skicklighet.

Martin Ahlstedt

Bor: Göteborg.
Ålder: 44 år.
Utbildning: Gymnasielärare i svenska och engelska.
Fritidsintressen: Resor, litteratur, teater, tennis och fotboll.
Boktips: Svårt … tre favorit­romaner som alla borde kunna uppskatta är: ”Där vi en gång gått” av Kjell Westö, ”Utrensning” av Sofi Oksanen och ”Eureka street” av Robert McLiam Wilson.
Övrigt: Har skrivit boken ”Hisingen – ön i gränslandet” som gavs ut i början av september. Skriver om sina resor på bloggen allaplatserna.blog.

Under andra lektionen läser de Karin Boyes novell. Den utspelar sig på 1940-talet och är passande för att ge en historisk förklaring till varför konflikten i den första novellen finns än i dag, förklarar Martin Ahlstedt. Huvudpersonen, en kille som är uppvuxen i en överklass­familj, kommer av en slump i kontakt med en snickare och älskar att ägna sig åt snickeri – ett fullständigt otänkbart yrke, enligt föräldrarna.

– Här får eleverna en bakgrund till hur man har sett på praktiska yrken och kroppsarbete sedan lång tid tillbaka. Och insikter om varför de fördomarna lever kvar.

Vänder på perspektivet

Vissa av hans elever känner att deras yrke ses som något man väljer om man inte kan något bättre.

– Därför försöker jag vända på perspektivet: Vem bestämmer vad som är bra och vad som är dåligt? Svårt eller enkelt?

Under lektion tre får eleverna diskutera innehållet och göra anteckningar inför uppsatsprovet som ska skrivas på lektionen därpå.

Martin Ahlstedt älskar att arbeta med yrkeselever, även om det inte alltid är helt problemfritt.

– Det finns de som inte orkar hålla ihop, så det blir väldigt positivt när man lyckas vända på det. Belöningen kommer när de tar sin yrkesexamen och får ett jobb. Just nu känns det jättekul. 34 av 54 har valt att läsa svenska 2 den här terminen. Vanligtvis brukar det vara runt 20.

4 exempelfrågor från Martins uppsatsprov

  1. Vad tycker du om pappornas agerande – kan du förstå hur de tänker?
  2. Hur påverkas pojkarna i novellerna av de konflikter som beskrivs?
  3. Kan du känna igen dig i någon av pojkarna i novellerna?
  4. Hur tror du att du hade reagerat om du var någon av pojkarna i novellen?

Eleverna får i uppgift att skriva 400–900 ord. Uppgiften passar även för högstadieelever.

LÄS ÄVEN

Så får han de mest läsovana att vilja läsa

Så fick Zlatans succé tonåriga killar att läsa

Drastiskt ras för läsningen i skolan

Så får skönlitteraturen större plats i undervisningen