Skolverket: Ge mattelärare tid att fortbilda sig i programmering

Lärarkåren behöver mer kunskap om programmering – problemet är att få tid till fortbildning, menar Johan Falk på Skolverket. Foto: Oskar Omne/Pressbild
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Studiematerial och tillfällen till fortbildning i programmering finns. Flaskhalsen är tid och den är det bara skolhuvudmännen som kan skapa för sina lärare, menar Johan Falk, undervisningsråd på Skolverket.

När programmering tog plats i undervisningen blott­lades stora kunskapsluckor
i lärarkåren.

– Vi är medvetna om att programmering är svårt och att utmaningarna är stora för många skolor. Kompetensen hos lärare är en faktor att ta hänsyn till, men kan inte vara den viktigaste utgångspunkten för att styra målsättningar med undervisning. I det här fallet bedömer vi att det är bättre att sätta upp en målsättning och jobba med kompetensutveckling, säger Johan Falk, undervisningsråd på Skolverket.

"Flaskhalsen är tid"

Webbkurser, stödmaterial, konferenser. Listan på fortbildningsinsatser är lång – både hos Skolverket och i det allmänna utbudet på nätet. Den senaste satsningen från Skolverket är workshops utifrån myndighetens webbkurser i programmering, tillsammans med lärosäten, forskningsinstitutet RISE och science centers.

– Flaskhalsen är tid till fortbildning för lärarna. Att det finns tid för fortbildning är arbetsgivarens ansvar.

Bland en del lärare finns uppfattningen att kursplanen borde innehålla mer handfasta skrivningar om hur programmeringen kan implementeras i matematiken. Men det är inte kursplanens roll, framhåller Johan Falk.

– Kursplanen är ingen vägledning för lärarna om hur de ska jobba i klassrummet. I den står vad eleverna ska få möta i undervisningen, och vad vi vill att eleverna ska kunna efter genomgången utbildning.

Relevant kunskap i matematikämnet

Ibland är det lättare att använda programmeringen i teknikämnet, där det till exempel kan handla om att styra saker med hjälp av programmering.

– I grundskolematten handlar det mer om att eleverna ska lära sig programmera, men utan ett givet användningsområde. Då kan det bli abstrakt för både elever och lärare – särskilt för dem som inte tidigare jobbat med området.

Johan Falk möter ibland lärare som tycker att programmering inte alls borde ingå i matematikämnet.

– Vi har landat i att programmering är relevant kunskap att ha med i matten. För att kunna använda datorn som verktyg i matematiken är det en stor fördel att känna till hur man programmerar, säger han.

Johan Falk.

Skolinspektionen gjorde från september 2019 till januari 2020 en kvalitetsgranskning av matematikundervisningen i årskurserna 4–6 i 30 grundskolor spridda över landet. Bland annat tittade man på hur väl det centrala innehållet i kursplanen syntes i planeringen av undervisningen.

Tillsynsmyndigheten fann brister i 24 av skolorna, i de flesta fall handlade det om att programmeringen saknades.

”En bidragande orsak till att programmering inte kommer med är enligt några lärare att de inte fått den kompetensutveckling i programmering som de hade behövt”, skrev Skolinspektionen i sin granskningsrapport.

Programmering i nya kursplanerna

  • I den reviderade kursplanen för matematikämnet i grundskolan som börjar gälla 1 juli nästa år ingår bara mindre ändringar för programmering. Främst handlar det om att det för årskurs 7–9 blir tydligare uttryckt att programmering ska utföras i både visuell och textbaserad programmeringsmiljö.
  • På mellanstadiet är det framför allt visuella programmeringsmiljöer som gäller, men det står redan i dag.
  • För gymnasieskolan och komvux mjukas skrivningarna om programmering upp. I den nya ämnesplan som börjar gälla redan 1 juli i år (1 januari 2022 för komvux) står det inte längre att elever själva måste programmera i matematik 1c och 2c, bara att de ska möta exempel på hur programmering kan användas i matematiken.
  • Den nuvarande formuleringen att programmering ska användas för problemlösning har utvidgats så att den kan användas för problemlösning eller databearbetning eller tillämpning av numeriska metoder. Skälet är att det ska bli lättare för läraren att hitta något man kan tillämpa programmering på i varje kurs.
  • På Skolverkets hemsida finns det information om en rad fortbildningar för matte- och tekniklärare som vill lära sig mer om programmering.

LÄS ÄVEN

Tufft för mattelärare att knäcka koden

Forskare vill hjälpa mattelärare att bli mer aktiva i klassrummet

It-företag programmerar om mattelärare

Programmering lyfter inte elever i matte