Diskussionerna i matten som gynnar alla

Forskaren Jenny Svanteson Wester är universitetsadjunkt på Göteborgs universitet. Foto: Privat och Getty Images

Forskaren Jenny Svanteson Wester har undersökt hur elever kan diskutera ett matematiskt innehåll – både i smågrupper och helklass. Nu har hon hittat en lektionsdesign som förenklar för alla.

1. Saknades forskning

Det finns inte mycket forskning om hur eleverna undersöker ett matematiskt innehåll i smågruppsdiskussioner. Och just det har Jenny Svanteson Wester studerat, med hjälp av ett lektionsupplägg bestående av gruppdiskussioner som följs upp med diskussion i helklass.

– Eleverna gick i årskurs åtta och uppgiften handlade om förstoring och förminskning av tvådimensionella geometriska figurer – känt för att vara ett svårt ämnesinnehåll, säger hon.

2. En svår uppgift

Under en tidigare studie, då lärarens helklassundervisning inte knöt an till elevernas grupp­diskussioner, upptäckte Jenny Svanteson Wester att det eleverna brottades med i smågrupperna inte var samma sak som läraren trodde var svårt och lyfte i sin undervisning.

– Men gruppdiskussionerna var ändå produktiva och eleverna hade relationen mellan längd- och areaförändring i fokus, men också relationen i förhållande till skalfaktor. Lärarna förstod också att de behövde undervisa om längd- och areaförändring samtidigt.

3. Lärde sig betydligt mer

I den senare studien, där lek­tionerna bestod av grupp­diskussioner som följdes upp av helklassdiskussioner, framgick det att eleverna hade lärt sig signifikant mycket mer än när de diskuterade i grupp utan upp­följande helklassdiskussioner.

– Läraren kunde nu dra nytta av gruppdiskussionerna och se vilket matematiskt innehåll som behövde undersökas ytterligare. Gruppdiskussionerna blev som ett bränsle för helklassdiskussionen.

4. Underlättar för alla

I helklassundervisning är det ofta lärarens ingång i ämnesinnehållet som används och lyfts fram. Men när lektionerna innehåller gruppdiskussioner som läraren sedan knyter an till i de efterföljande helklassdiskussionerna tycks det bidra till att diskussioner och lektioner håller en högre nivå.

– Elevernas sätt att se på innehållet genomsyrar hela lektionen även om det är läraren som styr. En av slutsatserna är att den här lektionsdesignen skapar ett växelspel som gynnar hela klassen.

Här hittar du Jenny Svanteson Wester avhandling: ”Teaching and learning mathematics with integrated small-group discussions. A learning study about scaling geometric figures”

LÄS ÄVEN

Han gör matten levande för ekonomieleverna

Därför kräver mattelärare att eleverna skriver för hand

Inger stärker eleverna och höjer matteresultaten

Därför är det dumt att nöta en sak i taget i matten