Forskare: Bilder i fysikböcker pallar inte trycket

Många bildtexter beskriver vad som visas på en bild utan att förklara det budskap bilden är tänkt att förmedla, konstaterar forskaren och fysikläraren Charlotte Lagerholm. Foto: Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Forskaren och fysikläraren Charlotte Lagerholm har analyserat bilder som behandlar begreppet tryck i fem fysikböcker. Syftet var att försöka ta reda på om bilderna bidrar till ökad förståelse hos eleverna. Men nej, tyvärr utnyttjas inte den potential som bilder har.

Otydliga bilder som vilseleder

De mest förekommande bilderna i läromedlen är fotografier och ­illustrationer som avbildar konkreta begrepp, exempelvis föremål eller utrustning. Medan abstrakta begrepp och processer är mindre vanliga. Men i de fall bilderna har ett abstrakt innehåll är de, enligt Charlotte Lagerholm, ofta otydliga. Det resulterar i att eleverna inte bara behöver hjälp med att förstå fysiken i bilderna utan även hur man läser av själva bilden.

Bildtexter som inte förklarar nåt

Många bildtexter beskriver vad som visas på en bild utan att förklara det budskap bilden är tänkt att förmedla. Charlotte Lagerholm menar att det leder till att läroböcker inte utnyttjar den potential som bilder har, eftersom de inte aktivt uppmuntrar läsaren att bearbeta dem. Det innebär också att bildernas budskap blir otydligt, då bildtexterna inte hjälper till att förklara det ämnesinnehåll i den fysik de är menade att illustrera.

Elevnära bilder når inte fram

Fotografier och illustrationer tänkta att relatera till elevernas vardag är sällsynta. I de fall man har försökt att skapa elevnära bilder avbildas ofta barn eller ungdomar som utför en aktivitet, eller andra situationer som elever kan relatera till. Ett exempel i en av böckerna är en färgglad bild på ett barn som blåser upp en ballong, som syftar till att beskriva lufttryck. En annan handlar om undertryck och skildrar två händer i närbild som öppnar en syltburk. Här lyckas varken text eller bildtext att förklara fysiken i dem, enligt Charlotte Lagerholm.

Bilderna som faktiskt fungerar

Bilder har stora möjligheter att förklara fysik, men utan guidning från läraren riskerar budskapet att inte nå fram. I ett av de positiva exempel som lyfts fram finns det frågor riktade till läsaren i samband med bilden, vilket utmanar och vägleder läsaren till att undersöka bilden, menar Charlotte Lagerholm. Ett annat exempel kan vara när bilden även lyfter fram de kunskaper som eleverna redan har, så att ny kunskap kan kopplas ihop med befintlig.

Fem fysikböcker studerades

Licentiatavhandlingen ”Tryckt bild eller avbildat tryck? Visuella representationer av begrepp relaterade till tryck i fysikläroböcker för högstadiet” går att ladda ned och läsa här

De läromedel som har ingått i studien är: Fysik direkt (Sanoma utbildning), Makro fysik 7-9 (Gleerups), Puls fysik 7-9 (Natur & kultur), Spektrum fysik grundbok (Liber) och Titano fysik (Gleerups).

LÄS ÄVEN

Programmering lyfter inte elever i matte

NO-lärare plockar ner forskare på jorden

Tävlande elever presterar sämre i kemi

Så blir samtal mellan NO-lärare utvecklande