Ny kunskapsöversikt om adhd – medicineringen säker och viktig

Med förståelse för diagnosen och rätt insatser kan elever med npf klara skolan som alla andra.

En samlad grupp experter har presenterat en sammanställning över de senaste 20 årens adhd-forskning. Bland annat pekar flera studier på att läkemedelsbehandling ger mycket positiva effekter.

Ökad förmåga att fokusera, bättre impulskontroll och lägre hyperaktivitet är positiva effekter av adhd-medicinering. Men av forskningssammanställningen, som Svenska Dagbladet berättar utförligt om, ser man även andra kopplingar som exempelvis bättre skolresultat och minskad risk för att hamna i kriminalitet, missbruk, olyckor eller utsättas för våldsbrott.

Sammanställningen visar också att det inte finns grund för oron att medicinering ska öka risken för depression och självmord. Tvärtom indikerar forskarresultaten att riskerna snarare minskar.

Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid KI och föreståndare för Regions Stockholms center för neuropsykiatriska tillstånd, säger till Svenska Dagbladet att det är positivt att personer med adhd får hjälp av läkemedel, men att det även måste fokuseras på andra insatser som exempelvis anpassningar i skolan, rådgivning och hjälpmedel.

– Läkemedel är effektivt, billigt och lätt att administrera, men ibland handlar det enbart om läkemedelsbehandling, och det räcker inte i längden. De med adhd behöver lära sig mer om sig själva – och även omgivningen måste lära sig mer, säger han.

Forskningssammanställningen består av 208 vetenskapliga slutsatser om adhd från de senaste 20 åren, sammanfattade av 80 forskare från 27 länder. Här finns den publicerad i sin helhet: Internationellt konsensusuttalande från World Federation of ADHD – 208 vetenskapligt välgrundade slutsatser om ADHD

LÄS ÄVEN

Ny bok: Stora argument för små barns stöd

Vestman: Tack och lov för värsting­eleven!

Nytt tema: Relationsbygge pågår!