Fem inredningstips till fritidshemmet

Frida Lönnberg, fritidspedagog på Gemöskolan, ger smarta inredningstips.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

På Gemöskolan i Älmhult fick fritidspersonalen vara med och planera fritidshemmets och förskoleklassens nya lokaler. Här är deras fem bästa inredningstips.

När Gemöskolan skulle byggas om fick fritidshemmet och förskoleklassen nya, gemensamma lokaler. Såväl fritidshemspersonal som klasslärare är nöjda med resultatet. En av framgångsfaktorerna är att de tydligt delat upp vilka rum som tillhör vilken verksamhet, i första hand. 

Fritidspersonalens tips

  1. Planera lokalerna och rummen tillsammans med eleverna. Det ska kunna anpassas och följa aktuell elevgrupps intressen. Är det dans som är den stora grejen för tillfället, bygg ett dansutrymme. Är det brottning, ordna en brottningshörna.
  2. Skärma av så att det blir många olika hörn att vara i.
  3. Bygg miljöer som inspirerar eleverna till lek. Se till att materialen syns.
  4. Sätt upp bildstöd på alla lådor så att barnen själva klarar av att städa leksaker till rätt ställe.
  5. Se till att det finns utrymmen för skapande och konstruktion. Där ska det vara tillåtet att det blir kladdigt och rörigt under skapandets gång.

LÄS ÄVEN

Här trivs fritids och f-klass under samma tak

Så kan ni dela på klassrummet med skolan