Så fördjupar sig lärare i fritidshem i yrket

Hampus Blomquist, Saga Agartsson och Ilyas Abdullahi.

Tre lärare i fritidshem svarar på vilken kompetensutveckling de fått – och vilken de helst önskar sig.

Hampus Blomquist, lärare i fritidshem, Kungsholmens grundskola, Stockholm.

Hampus Blomquist:

1. När tog du senast del av kompetensutveckling?

– Jag är arbetslagsledare och gick förra året utbildningen ”att leda som biträdande rektor” inom Stockholm stad. Om man vill bli biträdande rektor erbjuder Stockholms stad en stegvis utbildning med olika kurser i ledarskap i skolan. För att gå utbildningen behöver man ha rektors godkännande.

2. Har du haft nytta av det?

– Jag har haft jättestor nytta av den. Jag har fått en större förståelse för skolan som organisation, exempelvis varför vissa processer tar lång tid. Det gör att det blir lättare för mig att förklara vissa beslut för mitt arbetslag. Den fick mig också att reflektera över min egen ledarstil.

3. Vilken fortbildning skulle du vilja ha? 

– Gärna Skolverkets ledarutbildning och rektorsutbildningen, men den får man inte gå förrän man är rektor. Mitt mål är att bli rektor. Jag har jobbat många år i fritidshemmet och känner ofta att samverkan mellan skola och fritidshem saknas. Det brinner jag för att utveckla.

Saga Agartsson, lärare i fritidshem, Lekebergsskolan, Lekeberg.

Saga Agartsson:

1. När tog du senast del av kompetensutveckling?

– Vi har kompetensutveckling kontinuerligt på våra fritidsmöten, där vi går igenom Skolverkets material ”Fritidshemmets upp-drag”. Just nu har vi även en kurs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, i vårt kommunala nätverk.

2. Har du haft nytta av det?

– Absolut! Genom att arbeta med fritids-hemmets uppdrag med hela personalgruppen har vi fått en högre kvalitet i verksamheten, outbildade kollegor har fått en fördjupad kunskap. Genom den har vi kunnat utvärdera vårt arbete på ett bättre sätt och gått vidare med exempelvis utvecklingssamtal på fritids. Npf-utbildningen är också jätteviktig.

3. Vilken fortbildning skulle du vilja ha? 

– Jag skulle vilja ha mer kunskap om digitala verktyg i fritidshemmet. Det ligger vi efter med på vårt fritidshem. Vi har nästan ingen tillgång till digitala verktyg. Ibland får vi låna ipads från klassen bredvid fritids och då spelar vi Kahoot. Det vore roligt att jobba med något större digitalt projekt.

Ilyas Abdullahi, lärare i fritidshem, Husbygårdsskolan, Stockholm.

Ilyas Abdullahi:

1. När tog du senast del av kompetensutveckling?

– Jag är föräldraledig, men för ett år sedan tog vi del av en väldigt intressant föreläsning av Anna Borg, socialpedagog och skolsamordnare på KIND, ett kompetenscentrum kring  neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Karolinska institutet. Den handlade om hur vi kan anpassa vår fritidshemsverksamhet så att den blir tillgänglig för alla elever.

2. Har du haft nytta av det?

– Ja! Jag har haft stor nytta av den. Jag fick en inblick i hur elever med särskilda behov kan känna när verksamheten är ostrukturerad och vikten av att vi vuxna organiserar verksamheten så att den får en tydlig struktur. Och ser till att alla övergångar som eleverna behöver göra är enkla och förutsägbara. Det mår eleverna bra av!

3. Vilken fortbildning skulle du vilja ha? 

– Jag skulle vilja ta del av kompetensutveckling som handlar om hur vi kan ta ännu mer hjälp av digitala verktyg och IKT för att öka lärandet i fritidshemmet när eleverna vistas inomhus. Det kanske finns några häftiga och lärorika appar som jag ännu inte känner till?