Tre lärare om den perfekta läxan

Tre lärare med tankar om läxor. Från vänster Lillemor Malmbo, Hannah Fichtel (foto Julia Koch) och Malin Larsson (foto Oskar Omne).

Ger du läxor och hur ser i så fall den perfekta läxan ut? Vi bad en SFI-, en gymnasie- och en högstadielärare ge sin syn på saken.

Lillemor Malmbo, SFI-lärare på Umevux i Umeå

Lillemor Malmbo, SFI-lärare

Ger du läxor?

Jag ger ganska ofta läxor på SFI. Många behöver mängdträning och lära sig strategier för att träna på språket utanför lektionstid. Typen av läxa varierar, men det ska finnas en tydlig koppling till det vi gör i skolan. Ibland blir läxorna ett sätt att individanpassa eftersom elevgruppen på SFI ofta är väldigt heterogen.

Vad krävs för att en läxa ska vara meningsfull?

– Läxan måste vara användbar för eleverna. Eftersom vi har vuxna elever med vitt skilda utbildningsbakgrunder och förutsättningar så varierar det vilket behov av stöttning de behöver för att göra läxan. Många saknar andra sammanhang än skolan där de kan öva på svenska. Därför blir läxor ett sätt att öka inputen av språket.

Hur följer man upp en läxa på bästa sätt?

Det beror på vilket syfte man har. Vissa läxor går det att ha kortare muntlig uppföljning på, andra kan kanske kopplas ihop med ett prov. Många SFI-elever är vana vid en ganska traditionell undervisning så de brukar gilla läxor, prov och diktamen – tacksamt för läraren men ibland utmanande när man vill träna på andra sätt!

Hannah Fichtel, gymnasielärare i samhällskunskap och engelska på Stordammens skola i Uppsala

Hannah Fichtel, gymnasielärare

Ger du läxor?

Ytterst sällan. Jag tycker det är viktigt att majoriteten av skolarbetet görs i skolan och jag vill värna om elevernas fritid. De upp­lever redan som det är en stress i skolan, från tidig ålder, och genom att ge dem mer skolarbete utanför skoltid är jag av åsikten att det skulle öka deras stress ännu mer.

Vad krävs för att en läxa ska vara meningsfull?

Den ska förbereda eleverna på ett övergripande plan: grundläggande begrepp i samhällskunskap, glosor i engelska eller en podd/videoklipp som de kan lyssna/titta på, på egen hand. Läxan får inte handla om att fördjupa kunskaper, det är lärarens roll, särskilt med tanke på att alla inte har samma möjligheter.

Hur följer man upp en läxa på bästa sätt?

Genom ett klassiskt glosförhör, grupp­diskussioner eller samtal i helklass. Det är viktigt att eleverna känner att det jobb de gör utanför skolan kommer till använd­ning. Därför är det viktigt att stämma av – det skapar incitament att göra läxor och kan fördjupa både kunskaper och intresse i kommande ämnesområden.

Malin Larsson, högstadielärare i svenska på Alviksskolan i Stockholm

Malin Larsson, högstadielärare

Ger du läxor?

Jag ger läxor men inte klassiska ”göra-läxor”. Jag ger eleverna läxor som innebär att de ska komma förberedda i tanke. Ofta i form av flipped classroom. De förbereder sig med andra ord exempelvis på vad de ska skriva när de väl kliver in i klassrummet

Vad krävs för att en läxa ska vara meningsfull?

Eleverna behöver se att läxan faktiskt fyller en funktion. Har du som elev inte tänkt till kan du inte rivstarta med skrivuppgiften utan behöver tänka bort värdefull skrivtid till att komma på ett innehåll. Säger man som elev att man inte har någon idé, ja då har man inte gjort läxan.

Hur följer man upp en läxa på bästa sätt?

Läxor är helt värdelösa om de inte följs upp. Därför måste de följas upp direkt, pratas om, delas och användas i under­visningen.

LÄS ÄVEN

Forskaren: Så klarar alla elever läxan

Raset: Läxläsandet har halverats

De slopade läxorna – för likvärdigheten

Experterna: Så ser perfekta läxan ut