Forskaren: Så klarar alla elever läxan

Jöran Petersson jobbar med läxforskning på Malmö universitet. Foto läxläsande pojke: Getty Images

Skolforskningsinstitutet har försökt ta reda på vad som kännetecknar en likvärdig läxa. Allt för att skapa en skola där alla ska få samma förutsättningar att lyckas. Jöran Petersson vid Malmö universitet är en av forskarna bakom rapporten.

Kan slå hårt mot vissa

Elever i studieovana hem kan drabbas hårt när de förväntas arbeta med läxor på egen hand. Därför har Skolforskningsinstitutet analyserat vad som kännetecknar likvärdiga läxor, utifrån 15 internationella rapporter. Det minst likvärdiga exemplet är när föräldrar förväntas vara en hjälplärare.

– Ibland kan förälderns kunskaper till och med motarbeta lärarens avsikter, eftersom man kan lära sig saker på olika sätt. Dessutom kanske föräldern inte kan språket eller saknar grundläggande utbildning, säger Jöran Petersson.

Föräldern som medhjälpare

En läxa blir som mest likvärdig när föräldern inte ges en lärarroll. I stället bör föräldern regelbundet bidra till att skapa en lugn och lagom lång stund. Exempelvis genom att förälder och barn sitter bredvid varandra och var och en arbetar med sitt.

– Föräldern kan även vara en medhjälpare eller ett intervjuobjekt. I SO kan exempelvis föräldern berätta något från sitt liv, från förr, och då kan ju hen använda sitt förstaspråk. Det hela handlar om att skapa likvärdiga situationer där föräldern har en tillbakadragen roll.

Olika ämnen kräver olika tänk

Fördjupningsläxor kan vara problematiska. Att skriva en text eller uppsats inom orienteringsämnet är en didaktiskt avancerad uppgift. Då är det bättre att ha en förberedelseläxa i form av att läsa någon sida inför en genomgång.

– Då kan eleven litegrann inför introduktionslektionen och det är lättare att komma i gång. Men att exempelvis ge elever som uppgift att läsa in sig på hur man räknar procent är ingen god idé. Det som kan passa i orienteringsämnen kan vara rent förkastligt i begreppstunga ämnen som matematik.

Lässvårigheter ställer till det

Ett råd är att arbeta med svårare uppgifter i klassrummet – med pedagogiskt stöd – och de ”enklare” hemma. En utmaning många lärare möter är när eleven har svårt att läsa, eller har svårt med matematik.

– Då är det bättre att ge läxan till föräldern som får läsa högt för barnen och exempelvis spela ett spel som läraren har valt och skickat med hem, säger Jöran Petersson.

Fotnot: Jöran Petersson är docent i matematikens didaktik vid Malmö universitet och en av forskarna bakom Skolforskningsinstitutets rapport ”Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande”.

LÄS ÄVEN

Deras elever lyfter med rätt studieteknik

Gymnasiebehörigheten kan avgöras redan på lågstadiet

Debatt. 13 punkter som kan lyfta skolan

Körling: Att banna en bok är att banna ett barn

Sifferdansen som får fart på barnens lärande