Sifferdansen som får fart på barnens lärande

Under större delen av sitt arbetsliv var Camilla Roll lärare i förskoleklass, mestadels i Klastorpsskolan på Kungsholmen i Stockholm. Foto: Privat

I förskoleklass är rörelsepauser ett måste, att sitta still långa pass går inte. Men hur kan man göra rörelsepauserna till en del av pedagogiken? Genom att ”sifferdansa”, tipsar den pensionerade förskoleklassläraren Camilla Roll.
– Mina instruktionsfilmer finns gratis på nätet.

Hon hade tänkt åka runt i landet och visa upp sifferdansandet och inspirera kollegorna, men så kom pandemin. Och nu har hon fått artros i knäna.

– När jag spridit mina instruktionsfilmer via Instagram och på pedagogsidor på Facebook är det många som hakat på. Det vore roligt om fler hittade fram till dem.

Syftet är att ge sexåringarna en förförståelse för matematiska begrepp och tal genom musik och dans.

– Jag tror på att lära sig genom rörelse! Det man gör med hela kroppen minns man bättre än det man läser sig till eller hör någon berätta.

”Ger också en språklig förståelse”

Hon har skapat nio ”entalsfilmer”, alltså en film för var varje siffra upp till nio. Därtill finns ett par filmer där hon berättar om metoden och presenterar en ramberättelse om en trött mattebok där siffrorna vill sticka iväg för att kunna dansa och skutta istället. På Spotify och Youtube Music finns musiken till alla danserna.

– Danserna ger också en språklig förståelse, flera av berättelserna är på rim. Siffran två handlar till exempel om svanar som ju gärna lever i par.

Hon ser sitt projekt som ämnesövergripande, där danserna kan knytas till tematiska arbeten som ”Kroppen”, ”Klimatet” eller ”Miljön”. Men i fokus står siffrorna och matematiken.

Musiken bygger på siffrornas roll i olika taktslag, för siffran tre går dansen i tretakt, siffran fyra i fyrtakt, och så vidare (utom för siffran ett som görs till pulsslag istället).

– Femtakt delas ju upp i två plus tre, så där lär de sig addition redan i dansen.

Camilla Roll började tidigt intressera sig för rytmik och inlärning. Efter att ha läst till mellanstadielärare på 1970-talet utbildade hon sig också till rytmikpedagog tio år senare. På musikhögskolan skrev hon en uppsats om att använda rörelser som pedagogiskt verktyg.

”Tröttna på den främmande tanten”

Under större delen av sitt arbetsliv var hon lärare i förskoleklass, mestadels i Klastorpsskolan på Kungsholmen i Stockholm. Hon hann lära ut danserna i åtta klasser, varav två i årskurs ett.

– Det fungerar också i ettan, men allra bäst i förskoleklass. Och man kan gärna pröva på femåringar i förskolan.

Vilka reaktioner fick du från barnen?

– De tyckte att det var väldigt kul! De fångar upp sifferkunskaperna på olika sätt, jag minns en pojke som hänvisade till danserna då vi jobbade med siffran fyra eftersom vi dansat i kvadrat med fyra steg i olika riktningar.

Och dina lärarkollegor?

– Jag har en kollega som kört danserna varje år sedan min lansering 2020. Hon lär ut en dans i början av veckan, sedan jobbar hon med det talet resten av veckan.

Camilla Roll har lagt ut en speciell instruktionsvideo riktad till lärare där de själva kan lära sig danserna, för att sedan kunna dansa live för eleverna istället för att spela upp filmerna med henne.

– De kan ju tröttna på att titta på den här främmande tanten!

Här finns alla Camilla Rolls dansfilmer, berättelser och andra råd till lärare.

LÄS ÄVEN

Brister i särskilt stöd i förskoleklass

Här får alla elever simträning redan i förskoleklass

Så kan lärare förenkla barns tidiga skolövergångar

Beskedet: Grundskolan blir tioårig

Debatt: Vi som arbetar i förskoleklass är redan experter på sexåringar!