Här får alla elever simträning redan i förskoleklass

Peter Sunnanek, utbildningsförvaltningens planeringssekreterare i Kalmar kommun. Foto: Adobe stock och Kalmar kommun

Kalmar kommun har i flera år haft en ambitiös satsning för att minska antalet elever som inte uppnår kraven på simkunnighet i sexan: samtliga elever i förskoleklass får träna i simhallen åtta gånger per läsår.
– Vi är övertygade om att det är bra att börja så tidigt, säger Peter Sunnanek i Kalmar kommun.

Läroplanen är tydlig: I årskurs sex måste en elev kunna simma 200 meter i en följd, varav 50 meter på rygg – annars blir det underkänt i ämnet idrott och hälsa. I vintras kom dyster statistik från Skolverket som visade att andelen elever som inte klarar simkravet har ökat från fem procent 2014 till sju procent 2022.

Det är cirka 8 300 elever i landet som inte kan simma när de börjar högstadiet.

En av orsakerna till den bristande simkunnigheten är att skolelever inte får tillräckligt med timmar i simhallen i tidig ålder. Det var mot den bakgrunden som staten införde ett ettårigt statsbidrag 2018 som skulle täcka kommunernas kostnader för att införa simundervisning redan i förskoleklass.

Vattenvana är en av grunderna

Det vara inte alla kommuner som sökte bidraget, men Kalmar gjorde det. Och inte bara det: när statsbidraget upphörde valde man att permanenta modellen.

– Vi har cirka 700 elever i förskoleklass, vissa går i skolor långt ifrån simhallen. Men alla får åka dit åtta gånger per läsår, oavsett hur lång bussresa det handlar om, säger utbildningsförvaltningens planeringssekreterare Peter Sunnanek.

Hur mycket kan de lära sig när de är så små?

– Jag vet att en del idrottslärare ställde sig den frågan också, om de verkligen skulle vara tillräckligt motoriskt utvecklade för att börja så tidigt. Men badhusets siminstruktörer har varit positiva till satsningen.

Kommunens strategi har också stöd hos expertisen. Så här skriver Svenska Livräddningssällskapet på sin hemsida:

”Vi uppmuntrar att alla barn så tidigt som möjligt får möjlighet till vattenvana, helst redan i förskoleklass och besöka badanläggningen regelbundet genom hela grundskolan. Att bekanta sig med vattnet och bli vattenvan är en av grunderna för att lära sig simma”.

Kalmar kommun hade i många år börjat med simundervisning först i årskurs två, men har nu valt ett annat upplägg. Utöver storsatsningen i förskoleklass följer man upp med fyra besök i simhallen i årskurs ett.

– Det är förstås få som lär sig simma redan i sexårsåldern, men de har fått lära sig grunderna och de har fått vattenvana. Dessa kunskaper är en färskvara, därför är det så viktigt att fortsätta i ettan, säger Peter Sunnanek.

Simmar på lovskolan

Från årskurs 2 till 9 är sedan strategin att låta eleverna göra två besök per år i simhallen – den stora satsningen på simning som man tidigare gjort i tvåan görs nu alltså istället i förskoleklass. Kommunens merkostnad idag jämfört med före 2018 är de fyra årliga besöken i simhallen i ettan.

– Det finns politisk enighet om att detta är ett bra sätt att använda pengarna.

De första barnen som fick denna intensiva simträning vid sex års ålder är nu i tioårsåldern – är de bättre simmare än era tidigare tioåringar?

– Vi tror det, men har inte undersökt saken. Du får återkomma när de har gått ut sexan!

Den största utmaningen för Kalmar, liksom för så många andra kommuner, är att öka simkunnigheten hos barn som kommit till Sverige utan simvana. Även där har kalmariterna en modell som de gärna vill sprida:

– Under lovskolan på höstlovet, sportlovet och påsklovet erbjuder vi fem pass i simhallen för ett 30-tal elever i mellan- och högstadiet.

Några som lärde sig simma nu i påskas?

– Ja, sex elever klarade 200 meter! Och på sportlovet var det tio som klarade det.

LÄS ÄVEN

Helt tyst efter idrottslärarnas simkrav

Allt färre elever kan simma

Idrottslärarens filmer inspirerar till rörelsepauser

Kroppsångest får många 12-åringar att skolka från idrotten