Ny rapport: Allt färre elever kan simma

Allt fler elever kan inte simma, visar en ny rapport.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Andelen elever som inte kan simma ökar. Numera är det sju procent av eleverna i årskurs 6 som inte kan det, visar en ny rapport från Skolverket.

För att eleverna ska kunna få ett godkänt betyg i idrott och hälsa när de går ut årskurs 6 måste de, bland annat, kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 2014 var det fem procent av sjätteklassarna som inte klarade det. Nu har siffran ökat till sju procent, visar en ny rapport från Skolverket.

– Att 93 procent av eleverna i årskurs 6 nådde betygskriteriet i simning kan tyckas vara en hög andel. Men i praktiken innebär det att ungefär 8 300 elever som lämnade mellanstadiet i juni inte kunde simma inför sommarlovet. Det är allvarligt, säger undervisningsråd Sabina Vesterlund på Skolverket i ett uttalande.

Idrottslärarna lämnas ensamma

I vår stora granskning från 2021 kunde vi avslöja att 6 av 10 kommuner saknar centrala riktlinjer för att simundervisningen ska ske på ett säkert sätt. Ingen myndighet har heller ansvaret för att se till att ­tillräckligt många vuxna är med under simundervisningen. Följden kan bli att enskilda lärare blir misstänkta för brott, om det värsta händer.

Skolverkets granskning visar också att fler än hälften av lärarna menar att det är en utmaning att få till simundervisningen. En fjärdedel av lärarna uppger att det är ett stort problem att få tillgång till tider i simhallen och en femtedel svarar att det finns stora utmaningar med elever som inte kommer dit.

Vidare upplever många idrottslärare att simundervisningen är tidskrävande och ofta innebär dubbelarbete, då de måste ordna med vikarier till ordinarie lektionerna för att själva kunna genomföra simundervisningen med mindre grupper.

– Det bör inte enbart ligga på den enskilde läraren att få till simundervisning med tillhörande planering och logistik samt vikarier till annan undervisning. Här måste skolledning och huvudmännen ge bättre förutsättningar så att simundervisningen kan genomföras, säger Sabina Vesterlund.

Elevsammansättningen spelar stor roll

Elevsammansättningen på skolorna spelar stor roll för simkunnigheten, visar Skolverkets granskning. På skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar klarar bara 89 procent av eleverna betygskriteriet i simning, jämfört med 95 procent på skolor med bättre förutsättningar.

Skolverket konstaterar vidare att de elever som har fått undervisning i simning redan i början av lågstadiet klarar simkravet i årskurs 6 i högre utsträckning än elever som inte fått det.

LÄS ÄVEN

Simkrisen: 6 av 10 kommuner saknar riktlinjer

Kräv detta innan simning med barn

Maggan tog strid – nu får alla som behöver simma

Hyllar Lärarens granskning

Åklagaren: 4 råd till lärare som ska bada med barnen