Helt tyst efter idrottslärarnas simkrav

Rami Aro är idrottslärare och ordförande för Svenska idrottslärar­föreningen. Foto: Adobe stock och privat

Simkunnighet i sexan är det allra svåraste kursmålet att uppnå. Det anser Svenska idrottslärarföreningens ordförande Rami Aro som vill se ökat fokus på frågan: ”Vi måste få fler timmar i simhall.”

Svenska idrottslärarföreningen släppte i början av förra året rapporten ”För många bollar i luften” om idrottslärarnas orimliga arbetsbörda.

Där lyfte man bland annat sin oro för simundervisningen. Idrottslärare svarade i enkäten att målen är svåra att uppfylla – i synnerhet på grund av stora elevgrupper, brist på simhallar och svårigheter att hitta tider.

– Och även om det finns tider i hallarna så finns inte alltid resurserna för att betala elevernas inträde, säger Rami Aro. Det är en stor arbetsbelastning för lärarna att göra alla simkunniga i sexan med tanke på hur många som är långt ifrån målet.

I rapporten skriver idrottslärarna att ”Skolverket bör se över hur målen för detta ser ut i styrdokumenten och ge tydliga direktiv för hur dessa i praktiken ska kunna uppnås”.

Har ni hört något från Skolverket?

– Nej, inte vad jag vet.

Händer ingenting

När Ämnesläraren kontaktar Skolverket får vi detta (något förkortade) svar: ”Vi samlar löpande in signaler från verksamheten som sedan blir viktiga bidrag i arbetet med att utveckla styrdokumenten. Rapporten från Svenska idrottslärarföreningen är naturligtvis ett sådant bidrag. Nu planerar vi en uppföljning för att titta på hur målen och kriterierna för bedömning fungerar ute i verksamheterna.” 

LÄS ÄVEN: Allt färre elever kan simma

Vi mejlar svaret till Rami Aro.

Din reaktion?

– Jag tycker det är bra att Skolverket tar till sig signalerna och jag hoppas att de kan komma med en utveckling som gagnar eleverna.

Han är bekymrad över att problemen funnits där i många år.

– Vi gjorde en liknande undersökning för tio år sedan och då sa lärarna samma sak: det är svårt att nå målen eftersom vi får för lite tid i bassäng.

Rami Aro tycker att skolklasser borde få gå in gratis i kommunala simhallar.

– Det är ju kommunens pengar i bägge fallen, att lära barn simma borde ha högsta prioritet. Det finns kommuner där det är gratis, till exempel Sigtuna. Fler borde följa efter.

Ett delat ansvar mellan skola och föräldrar

Hindret kan också bestå i själva kostnaden att ta sig till simhallen om den ligger långt bort.

– Järfälla kommun har en simbuss som jag nämnde för min nya arbetsplats Ludvika kommun som jag hoppas de kan ta efter.

Rami Aro menar att de flesta skolor är ambitiösa på lågstadiet, måna om att ge alla barn vattenvana. Men sedan händer väldigt lite i fyran och femman.

– När de sedan ska testas i sexan om de klarar kursmålen på 200 meter och 50 meter på rygg, ja då kan halva klassen falla bort!

Vilket ansvar har vårdnadshavarna för att barnen lär sig simma?

– Det är absolut ett delat ansvar mellan skola och föräldrar. Problemet är att vissa familjer saknar resurser att ta sig till simhallen ofta.

Hur bemöter du föräldrar som säger att de vet att barnet har nått kursmålet?

– Om de kan visa upp ett intyg från en badvakt eller simlärare, då är det okej. Inte annars. 

Idrottslärarnas kravlista

Fem krav i Svenska idrottslärarföreningens rapport från 2022 som fortfarande saknar lösning.

 1. Klass- och elevantal
  Alltför många idrottslärare har ett stort antal klasser och därmed många elever i sina tjänster. Detta innebär påfrestningar på många sätt, bland annat i den administrativa delen. Det blir också svårt att skapa tillfredsställande relationer med eleverna.
 2. Mer relevant fortbildning
  Säkerställ att idrottslärare får ämnesrelaterad fortbildning. I dag finns det stora brister vad gäller volym och innehåll på den fortbildning lärare erhåller. Därför behöver det nationella professionsprogrammet, där lärarna har ett avgörande inflytande över fortbildningsinsatserna, komma på plats.
 3. Bättre simförutsättningar
  Organisera simundervisning så att arbetsuppgiften blir genomförbar för idrottslärarna och att det samtidigt säkerställs att alla elever får den simundervisning de har rätt till. Som undersökningen visar upplever många idrottslärare att målen vad gäller simning är svåra att uppfylla. Skolverket bör se över hur målen för detta ser ut i styrdokumenten och ge tydliga direktiv för hur dessa i praktiken ska kunna uppnås.
 4. Förbättra arbetsmiljön
  Säkerställ att idrottslärare verkar i en hälsosam arbetsmiljö ljudmässigt, utan risk för hörselskador. Hörselskydd av olika slag bör vara standardutrustning för idrottslärare, skyddsutrustning som huvudmannen bör bekosta.
 5. Förbättra säkerhetsarbetet
  Rektorer måste efterleva sitt ansvar och se till att utrustning i idrottshallen är säker. Att detta är gjort måste sedan kommuniceras på ett tydligt sätt så att alla berörda vet att kontroll inom stipulerad tid är gjord.

  Källa: Svenska idrottslärarföreningens rapport För många bollar i luften

LÄS ÄVEN

Allt färre elever kan simma

Skytte: Har elevernas uppförande påverkan på deras betyg?

Hon vill att det tävlas på rätt sätt i idrotten

Bollsporten som får alla att vilja delta

Så vill professorn att idrottsämnet förändras