Prisad historielärare låter eleverna möta verkligheten

Historieläraren Charlotta Granath tillsammans med Dick Harrison, professor i historia, under dagens prisutdelning i Lund. Till höger: Porträttbild på Charlotta Granath.

Hon väcker elevernas intresse för historia genom att ta med dem ut i verkligheten. Nu har Charlotta Granaths engagemang för både undervisning och utbildning av nya kollegor lett till att hon utses till Årets historielärare.

Arkeologiska utgrävningar vid Slussen i Stockholm är senaste exemplet på när Charlotta Granath lämnar klassrummet och låter sina elever ta del av historiens vingslag på plats.

– Jag försöker levandegöra historien och möta eleverna på olika sätt, säger hon.

Som bevis på att det är ett vinnande koncept fick Charlotta Granath på fredagen ta emot utmärkelsen Årets historielärare under arrangemanget De Svenska Historiedagarna i Lund.

– Jag blev väldigt rörd. Det är stort och jag känner att det är något att leva upp till, säger Charlotta Granath, som är förstelärare i demokrati och värdegrundsfrågor och lärare med ämnesansvar i historia på Stiftelsen Viktor Rydbergs gymnasium i Sundbyberg. Hon jobbar även som lärarutbildare vid Södertörns högskola.

Hur skulle du beskriva dig själv som lärare?

– Jag är mån om att eleverna får med sig ett gediget ämnesinnehåll, men också om att de får en förståelse för hur historien påverkar nutiden och hur den hjälper oss när vi funderar över vad som kan hända i framtiden. Jag försöker lyssna in vad eleverna vill och inkludera dem i undervisningen.

”Mötet skapade ett intresse”

Även om hon också bedriver mer traditionell undervisning är hon noga med att eleverna ska förstå och känna varför det de arbetar med är viktigt.

– Jag har koll på styrdokumenten och vad som ska ingå i ämnet. Sedan kombinerar jag det med olika didaktiska angreppssätt. Vi tolkar bilder, går till arkiv och har stadsvandringar. Och jag tar alltid reda på vilka digitala resurser som finns.

Som exempel på hur historien kan göras levande nämner hon sitt och elevernas möten med Emerich Roth, författare, föreläsare och förintelseöverlevande som ägnade en stor del av sitt arbete åt att sprida information om rasism och nazistiska övergrepp. Charlotta Granath höll i Emerich Roths sista skolbesök när han var 97 år och har efter hans död i januari 2022 ansvaret att fortsätta leda hans arbete riktat mot skolor.

­– Inget kan ersätta ett verkligt möte. Mina elever fick en upplevelse som jag vet att de kommer att berätta om för andra. Mötet skapade ett intresse för personen Emerich Roth, vad som hände honom och varför han kom till Sverige? På det sätet blir även Sverige en del av förintelsen.

Utmärkelsen Årets historielärare gör att Charlotta Granath ser på sitt uppdrag som lärarutbildare vid Södertörns högskola som extra angeläget.

– För mig är det viktigt att bidra till den vidare kompetensförsörjningen och att fler lärare ser historia som attraktivt och intressant, säger hon.

LÄS ÄVEN

Därför glöms kvinnor bort i historieundervisningen

Så möter han extrema åsikter i klassrummet

Forskarna: Så bemöter du elever som har ensidiga åsikter

Han stärker yrkeselevernas självbild – med skönlitteratur