Forskaren: Elever lyckas inte tillämpa matten i slöjden

Åsa Hjelm doktorerade på fakulteten för pedagogik vid Åbo akademi.

Volym, omkrets och sömsmån. Matematiskt tänkande är ständigt närvarande i slöjdarbetet, men tyvärr har många elever svårigheter att tillämpa sina matematikkunskaper i slöjden, enligt forskaren Åsa Hjelm.

Svårt om man inte ser sambanden

Att virka, väva, brodera, kläd­sömnad och lappteknik kan vara svåra uppgifter för de elever som inte lyckas se sambanden mellan slöjd och matematik. Det har blivit mer och mer uppenbart för Åsa Hjelm under hennes 35 år som textil­lärare. Nu har hon skrivit en avhandling om kopplingen mellan ämnena genom att studera en klass i årskurs fem och deras slöjd- och matematiklektioner. Under den perioden arbetade de med bråk, procent och geometri i matematiken.

Förstår i teorin – men inte i praktiken

Åsa Hjelm kunde se att en del elever inte vet hur man använder ett måttband eller en linjal när de utför slöjduppgifter, eller vad återkommande matematiska begrepp innebär, vilket kan leda till att många slöjdmoment tar onödigt mycket tid.

– Ett exempel var en elev som hade svårt att förstå vad ”parallella linjer” innebar i en slöjdinstruktion, trots att de hade pratat om det under matematiklektionen för bara 20 minuter sedan. Men i slöjden var han tvungen att tänka på ett helt annat sätt, säger Åsa Hjelm.

Aha-upplevelser när det väl lossnar

Avhandlingen skildrar även samtal mellan elever och textilläraren – ofta ganska avancerade matematikdiskussioner. Två elever hade bestämt sig för att sy var sin solklänning som de själva skulle rita, vilket innebar mycket matematisk problemlösning om allt ifrån volym, omkrets och bystmått.

– Eleverna fick göra om och göra om. Till slut lyckades de förstå matematiken bakom arbetet. De fick många aha-upplevelser och när jag läste i deras loggböcker var det uppenbart att de hade förstått.

Slöjd får inte bli ett hjälpämne

Åsa Hjelm ser ett behov av mer ämnesöverskridande undervisning i matematik och slöjd. Samtidigt poängterar hon att slöjd inte är ett hjälpämne.

– Slöjden är ett eget ämne med betyg som är lika mycket värda som alla andra betyg. Jag skulle vilja vända på det hela. Sätt slöjden i mitten. Det händer något i hjärnan när du är kreativ och jag är övertygad om att det är genom slöjden som man får kunskaper att sitta kvar.

Här hittar du avhandlingen: ”Elevers matematiska utmaningar i slöjd – ämnesöverskridande lärande via handens arbete”

LÄS ÄVEN

Ny satsning rustar elever för gymnasiematten

Matematiska begreppen som ställer till det för eleverna

Debatt: Vad har hänt med matten i skolan?

Metoden som fick Ewa att lägga om sin matteundervisning