Skolministern vill ha en yrkesskola för underkända

Det är jättestor brist på lagerarbetare, truckförare, och i restaurangbranschen likaså, säger skolminister Lotta Edholm (L), som överväger att införa en ny yrkesskola. Foto: Linnéa Tammerås

Regeringen överväger att införa en ny yrkesskola för elever som inte har tillräckligt många godkända betyg för att komma in på ett nationellt program i gymnasieskolan.

– En yrkesskola med mycket tydligare praktisk inriktning och mindre av teori, där de här teoretiska kunskaperna från grundskolan inte blir lika viktiga, säger skolminister Lotta Edholm (L) till Göteborgs-Posten.

Enligt skolministern talar arbetskraftsbristen för en ny typ av utbildning, som fångar upp de elever som har för många underkända grundskolebetyg. Branscher med stort rekryteringsbehov bör vara med och utforma de nya yrkesskolorna.

– Det är jättestor brist på lagerarbetare, truckförare, och i restaurangbranschen likaså, och vi kommer att ha en enorm arbetskraftsbrist i Norrland framåt, tar Lotta Edholm som exempel på aktuella branscher/regioner.

Många obehöriga

Omkring 15 procent av varje årskull niondeklassare klarar inte behörighetskraven till gymnasiet. För att komma in på ett yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. Motsvarande krav för ett högskoleförberedande program är tolv ämnen.

Mot bakgrunden av den höga andelen obehöriga, och att gymnasieskolans introduktionsprogram inte blivit den övergång som de var tänkta som, tillsatte den förra regeringen en utredning om "fler vägar till arbetslivet". En av de frågor som skulle utredas var behörighetsgränsen till gymnasieskolan.

Den nuvarande regeringen har dock gjort klart i ett tilläggsdirektiv till utredningen att den vill behålla betyget F (underkänt) i betygsskalan.

Läs mer:

Yrkesprogram allt mer attraktiva

Debatt. ”Skolan reducerar praktiska ämnen”

Bidrag skrotas för branschskolor