De praktisk-estetiska ämnena svämmar över – av teori

Vid sidan av den praktisk-estetiska undervisningen måste eleverna också lär sig mycket teori i hem- och konsumentkunskapen, slöjden, musiken, bilden och idrotten. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Utöver den praktisk-estetiska undervisningen ska eleverna i årskurs 9 bland annat ha utvecklat följande teoretiska kunskaper i …

Musik

 • Grafisk notation, tabulatur och ackordbeteckningar.
 • Musik kopplat till identitet och olika kulturer med fokus på etnicitet och kön.
 • Hur musik används i film och datorspel.
 • Instruments funktion i olika genrer, exempelvis i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Ljudets och musikens fysiska och känslomässiga påverkan.
 • Framväxten av olika genrer, betydelsefulla tonsättare och låtskrivare.
 • Musikaliska verk från olika epoker.
 • Röstvård och hörselvård.

Total tid för ämnet i grundskolan: 230 timmar

Idrott och hälsa

 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt.
 • Sambandet mellan beroende­framkallande medel och ohälsa.
 • Hur val av idrott och andra fysiska aktiviteter påverkas av kön.
 • Begrepp för samtal om effekter av olika fysiska aktiviteter.
 • Hur styrke- och konditionsträning påverkar hälsan.
 • Olika definitioner av hälsa.
 • Digitala verktyg för att planera och värdera rörelse­aktiviteter.
 • Dopning och vilka lagar som reglerar det.
 • Allemansrätten.
 • Förebyggande av skador.
 • Sätta upp mål för fysiska aktiviteter.

Total tid för ämnet i grundskolan: 600 timmar

Slöjd

 • Material ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Arkitektur, konst och design.
 • Hur man kopplar ihop skisser till matematiska beräkningar.
 • Namn på verktyg, redskap och maskiner.
 • Arbetsmiljö och ergonomi.
 • Begrepp för olika hantverkstekniker.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
 • Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Mode och trender.
 • Hantverk som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Design och konsthantverk i det offentliga rummet.
 • Materialkunskap.

Total tid för ämnet i grundskolan: 330 timmar

Bild

 • Samtida konst- och dokumentärbilder.
 • Arkitektoniska verk från olika tider och kulturer.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder.
 • Hur bilder och verk är utformade och vad de förmedlar.
 • Yttrandefrihet och integritet i medier.
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan granskas kritiskt.
 • Färger och bildkompositioner och deras betydelsebärande egenskaper.
 • Material och verktyg.

Total tid för ämnet i grundskolan: 230 timmar

Hem- och konsument­kunskap

 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Jämförelser av produkter utifrån olika aspekter.
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster.
 • Reklamens och mediernas påverkan.
 • Individuella behov av energi och näring.
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Hygien och rengöring.
 • Tvätt och rengöring.
 • Redskap och teknisk utrustning i köket.

Total tid för ämnet i grundskolan: 118 timmar

Så trycker teorin bort praktiken

Teorin tar allt större plats i skolan. Vår granskning visar att undervisningstiden i de teoretiska ämnena har ökat med närmare 14 procent sedan 1994. Detta på bekostnad av det praktisk-estetiska blocket vars tid har minskat med drygt 19 procent. Så här har den totala undervisningstiden i grundskolan fördelats från 1994 fram till idag.

1994

69,9 % teori
28,4 % praktiskt-estetiskt
1,7 % elevens val
Totalt: 6 717 timmar 

Kommentar: En stor del av det praktisk-estetiska blocket, 387 timmar, består av öronmärkt tid för skolavslutningar, friluftsdagar och prao. Dessutom är barnkunskap, med 22 timmar i timplanen, fortfarande ett ämne.

1995

73,1 % teori
19,8 % praktiskt-estetiskt
7,1 % elevens val
Totalt: 6 665 timmar

Kommentar: Läroplanen Lpo94 införs och idrott förlorar 77 timmar, slöjd 76 timmar, bild 16 timmar och musik 16 timmar. Barnkunskap slopas och hemkunskap får sex av de tolv timmar som frigörs. Elevens val växer kraftigt när de 387 öronmärkta timmarna för skolavslutningar, friluftsdagar och prao tas bort. SO- och NO-ämnena växer med totalt 97 timmar och moderna språk förstärks med 74 timmar.

2012

73,1 % teori
21,1 % praktiskt-estetiskt
5,7 % elevens val
Totalt: 6 665 timmar

Kommentar: Läroplanen Lgr11 införs, slöjd får tillbaka 48 timmar och idrott får tillbaka 40 timmar av den tid ämnena förlorade vid införandet av Lpo 94. Timmarna tas från elevens val.

2022

75,5 % teori
21,9 % praktiskt-estetiskt
2,6 % elevens val
Totalt: 6 890 timmar

Kommentar: Den totala undervisningstiden ökar när matematik växer med totalt 330 timmar och idrott och hälsa med 100 timmar under 2010-talet. En del av timmarna tas även från elevens val, som minskar med 205 timmar.

2023?

77,6 % teori
22,4 % praktiskt-estetiskt
0 % elevens val
Totalt: 6 890 timmar

Kommentar: Skolverket föreslår att elevens val tas bort helt när nya läroplanen, Lgr22, införs. Av de 177 timmar som frigörs läggs 145 på NO- och SO-ämnena. De 32 timmar som blir över fördelas mellan hem- och konsumentkunskap (+ 12 timmar), musik (+ 10 timmar på lågstadiet) och bild (+ 10 timmar på lågstadiet). Det är fortfarande oklart när den nya timplanen införs, då politikerna ännu inte har klubbat förslaget.