Så maxar du din intuition som lärare

Martin Hedesström från Göteborgs universitet är expert på intuition. Foto:Johan Wingborg, Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Intuition är något vi använder oss av hela tiden i vardagens beslutsfattande. Här ger Martin Hedesström, forskare i psykologi och beslutsfattande vid Göteborgs universitet, sina fem bästa tips till lärare.

1. Lägg rätt vikt vid intuitionen 

Intuition handlar mycket om prediktion: att förutspå framtida händelser. Om exempelvis eleven Elin lär sig att läsa extremt tidigt är det lätt hänt att intuitivt tänka att hennes slutbetyg kommer att motsvara den prestationen och vara extremt bra. Men här är det viktigt att försöka tygla sin intuition och, enligt forskningen, lägga ungefär 30 procents vikt vid intuitionen och
70 procents vikt vid så kallad baseline, vilket i detta fall är en genomsnittlig elevs skolprestation. Det finns nämligen självklart en mängd andra faktorer som kommer att påverka Elins skolprestation som vi inte känner till när hon just lärt sig att läsa. Dessa faktorer bidrar till ”regression mot medelvärdet”, alltså att Elins skolprestation med största sannolikhet kommer att vara mer lik medelvärdet och inte sticka ut på samma sätt som hennes tidiga läsning gjorde. 

2. Använd intuitionen för att upptäcka det som avviker 

Intuition bygger på erfarenhet och mönsterigenkänning. När vi hamnar i en situation som vi känner igen drar vi automatiskt slutsatser baserade på tidigare erfarenheter. I klassrummet kan det användas för att få en uppfattning om allt står rätt till bland eleverna eller om någonting avviker från det normala. Om till exempel en elev som alltid brukar vara pratglad, social och ställer många frågor plötsligt är tyst och reserverad kan det vara en signal på att allt inte är som det ska. Kanske kan du då behöva följa upp och försöka ta reda på hur eleven egentligen mår. 

3. Tänk på beslutets konsekvenser 

Intuitionen leder oftare rätt än fel, men när det gäller situationer där mycket står på spel är det extra viktigt att använda flera källor för att skaffa en ordentlig grund för sitt beslut. Om en elev presterar dåligt på lektionerna men väldigt bra på proven så är det inte säkert att det handlar om fusk även om din magkänsla skulle säga det, och det gäller då att inte agera förhastat.  

4. Se intuitionen som en ledtråd 

Ibland kan intuitionen säga att någonting är fel utan att du vet exakt vad det är. Det kan vara att du kommer in i ett klassrum och direkt får känslan av att något inte stämmer. Ta känslan på allvar, försök avgöra vad den bär på för information, reflektera, undersök vidare. Använd huvudet när magkänslan inte räcker till. 

5. Ta vara på misstagen  

Ha för vana att notera hur utfallen blir när du följer din intuition. Det är genom återkoppling som vi kan utvärdera och omvärdera det vi tror vi vet baserat på tidigare erfarenheter. Dina misstag är därför viktiga att ta vara på och lära dig av för att utveckla din intuition. 

LÄS ÄVEN

Radarparet får barnen att blomma

Flera fällor när lärare ska motverka rasism

Forskaren: Betyg i fyran rubbar hela skolsystemet

Så mycket tjänar grundskollärare där du bor