Forskaren om hur man blir en utmärkt lärare

Daniel Sundbergs och Jan Håkanssons bok Utmärkt lärare – forskningen om lärarskicklighet och vägarna dit ges ut av Natur & Kultur.

Hur blir man egentligen en utmärkt lärare? Den frågan försöker professorerna Daniel Sundberg och Jan Håkansson besvara i sin nya bok ”Utmärkt lärare”. Vi bad Daniel Sundberg ge sina bästa tips.

Inledningsvis – existerar den utmärkta läraren?

– Ja, absolut. Forskning visar också att det finns alla förutsättningar för ett utmärkt lärarskap, däremot har man inte riktigt definierat vad det är. Därför hoppas vi att den här boken, en genomgång av de senaste 20 årens svenska och internationella forskning, ska hjälpa till att utröna vad en god lärarkompetens består av. Vi tar ett brett grepp kring den här frågan, vilket inte har gjorts sedan 1990-talet.

Vilken typ av forskning har ni använt er av?

– Allt ifrån sociologisk och kognitionsvetenskaplig till didaktisk och pedagogisk forskning. Vi har också undersökt om det finns några motstridigheter angående god lärarkompetens inom de olika disciplinerna, men det visade sig att man i stort sett är överens om grundkomponenterna.

Vilka är grundkomponenterna?

– Först och främst är ledarskapskomponenten helt central, att man är skicklig på att leda en grupp. En annan beståndsdel är den didaktiska komponenten. Det vill säga att läraren ska vara en innehållsexpert med god överblick och kunskap att göra ett urval. Där ingår även förmågan att lägga upp undervisningen med hjälp av olika metoder för att utmana och nå alla elever. Den tredje komponenten är den relationella, som handlar om att utveckla tillitsfulla relationer. Den sista kallar vi utvecklingskomponenten – som innebär att man alltid vill fortsätta att utveckla sig själv och sin praktik. 

Vad säger de 20 senaste årens forskning om ”kateder­undervisning” respektive elevcentrerad undervisning?

– Det finns inget stöd för att det ena alltid är bättre än det andra, alltså faktaförmedlare kontra en lärare som coachar. Det vi ser är att skickliga lärare har en rik repertoar av olika strategier. Allt ifrån att stå vid katedern till att få eleverna att bli aktiva. Det viktigaste är att se när det är läge att ha lärarcentrerad undervisning och när man bör lyssna in eleverna.

Ni har även tittat på forskning ur ett elevperspektiv. Vad är en bra lärare enligt dem? 

– Det är ett viktigt perspektiv. Eleverna är förvånansvärt överens, oavsett om de har höga betyg eller kämpar med skolan. Sammanfattningsvis bekräftar deras åsikter de fyra komponent­erna. Man vill att läraren ska ta ett ledaransvar. De ska kunna förklara, läsa av och stanna upp om det går för snabbt, och bry sig om sina elever.

LÄS ÄVEN

Elevernas dom: Det utmärker en bra lärare

Forskaren: ”Lyssneläsning” får aldrig ersätta riktig läsning i skolan

Systemet som gör att lärare får vara lärare

Debattören: Allt fokus på lust leder skolan fel