Kan man våga sig på risklekar även i förskolan?

Barn behöver möjligheten att testa sina förmågor – och misslyckas ibland. Foto: Johan Strindberg
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Change the Game i Umeå vill skapa bättre förutsättningar för rörelse hos både stora och små. En komponent är spännande, riskfyllda lekar – även i förskolan.

Grim Jernudd

”Nej, vi låter inte barnen cykla på gården. Då måste de ju ha hjälm, och då kan de fastna med hjälmen om de sedan har den på sig när de leker någon annanstans.” Så formulerades nyligen ett inlägg när cyklar på förskolan diskuterades i ett nätforum. Men säkerhetsresonemang av den här typen är ingenting som imponerar på Grim Jernudd, utbildare och metodutvecklare på Change the Game:
– Många gånger är vi för överbeskyddande, vi förväxlar bra risker med faror. Är det så säkert som möjligt eller är det tillräckligt säkert? Ofta bygger man bort spänningen och utmaningen.

Change the Game, som  samarbetar med Idrottshögskolan i Umeå, Region Västerbotten och Umeå kommun, sprider kunskap genom olika samverkansprojekt, opinionsbildning, coachning och event. En av många som engagerat sig i arbetet är förskolan Ejderdunet i Umeå. I filmen ”Med rörelsekännedom som kompass” berättar de om hur de numera utmanar barnen i stället för att begränsa dem.
– Utmanar sig barnen genom att klättra säger vi inte nej och plockar ner dem utan räknar till tio, går närmare situationen och guidar dem, säger pedagogen Caroline Stattin i filmen.

Grim Jernudd poängterar vikten av att förskolebarn får upptäcka och hantera risker på egen hand, helst på en gård som är föränderlig med bra mötesplatser, okodade material och naturvärden.
– Ju mer ruffiga och bygga själv-baserade lösningar, desto bättre. Det gäller att skapa så mycket lekvärden som möjligt. Ytornas storlek spelar mindre roll, allt handlar om vad man fyller dem med.

Vi vuxna behöver vara goda förebilder, visa att vi tycker det är roligt att röra på oss och lära oss nya saker – och inte är rädda att misslyckas.
– Det finns ibland en snäv syn på lärande, säger Grim Jernudd. Kroppsligt lärande värderas inte lika högt som det akademiska. Men vi människor är helheter som behöver både och, och som påverkas av miljön runt omkring oss. Det är vad Change the Game handlar om.

LÄS ÄVEN

Eva Lindström: ”Förskolan är en magisk plats för mänsklighet, inget mattelabb”

Ge plats åt filosofiska samtal i förskolan

Stenkula: Den djupa meningen med att vara förskollärare

Lyssna på Förskolan!