Expertens 10 bästa gårdstips

Emma Crawley vet mycket om hur man utformar en förskolegård så den främjar alla sorters lekar och ger barnen möjligheter att utvecklas.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Emma Crawley arbetar som konsult i skolutvecklingsfrågor och har hjälpt många kommuner med utformningen av skol- och förskolegårdar. Här delar hon med sig av sina bästa tips.

1. Ytan

Friytan på gården påverkar otroligt mycket hur fysiskt aktiva barnen kan vara. Stor friyta är det absolut viktigaste för barns utveckling, hälsa och lärande. Undersök därför möjligheten att utöka, går det kanske att flytta staketet längre ut eller öppna upp avgränsande delar?

2. Naturupplevelser

Satsa på naturupplevelser, ge barnen möjlighet till möten med både växtlighet och djur. Låt barnen plantera och odla. Buskar, träd och odlingar är nödvändiga för att barnen ska kunna utvecklas och skapa en relation till naturen.

3. Topografin

Varierad topografi är centralt. Kullar att rulla på, stenhällar att åka kana på. Det kan visserligen vara svårt att få till om gården är liten, men det går att förändra det man kan. Använd stockar och stenar, kanske går det att bygga terrasser i olika nivåer? Allting behöver inte vara så prydligt och snyggt. Barn upplever miljön med hela kroppen snarare än med enbart synen och de behöver material och grejor som kan flyttas runt och manipuleras. Med vuxna ögon kan det verka stökigt, men för barnen är det upplevelsen som är i centrum.

4. Redskap

Fasta lekredskap är ingen nödvändighet. Visst, barn älskar att gunga men det är också väldigt personalkrävande. Satsa i stället på sådant där barn kan vara självständiga och utforska på egen hand, sådant där de inte är beroende av vuxna. Häng upp tillfälliga saker som rep och gungor. Allt behöver inte vara färdig lekutrustning. 

5. Löst material

Det är viktigt att det finns löst material som tyg, pinnar, grenar, sand, bygglekmaterial, skrot och grytor. Detsamma med skapande material som lera, färger, luppar och spadar. Det bästa är om det är okodat, det vill säga sådant som inte är förutbestämt vad det ska användas till. 

6. Frihet

Undvik bestämda platser, så som ”här leker vi affär”, ”här åker vi båt”. Barn behöver utveckla sin föreställningsförmåga. Barn har en inneboende drivkraft att röra sig som inte är beroende av krav och instruktioner från vuxna. 

7. Lekar

Studera gården tillsammans. Vilken typ av lekar finns det plats för? Vad saknas? Hur kan vi bidra till större variation? 

8. Vatten

Vatten är ett underbart och väldigt värdefullt inslag på gården. Ofta finns en vattenutkastare, annars kan man samla vatten från taket eller via tunnor vid stuprören. 

9. Gömställen

Platser där barnen inte blir sedda är också viktigt att få till, gömställen där de kan gå undan en stund. Utan reträttplatser blir det lätt konflikter. Om barn blir stressade och biter varandra handlar det ofta om att de har för liten yta. 

10. Djur

Studier visar på vikten av att få möta djur. När jag har rest runt i världen har jag sett många förskolor med kaniner och andra smådjur i utemiljön. En stadsförskola i Perth hade till och med en gris. Jag hoppas verkligen att det här är något som slår rot även i Sverige.

LÄS ÄVEN

Eva Lindström: ”Förskolan är en magisk plats för mänsklighet, inget mattelabb”

Ge plats åt filosofiska samtal i förskolan

Stenkula: Den djupa meningen med att vara förskollärare

Lyssna på Förskolan!