Forskarnas varning: Skolor med heltidsmentorer får nya problem

Forskarna Per Lindqvist och Helena Wallström tror inte på heltidsmentorer.

Anställ heltidsmentorer så att lärarna fullt ut kan fokusera på undervisningen. Det är en lösning som efterfrågas, och testas, på allt fler håll i landet. Men nu varnar forskare för att upplägget kan leda till nya problem.

Antalet heltidsmentorer på landets skolor blir allt större. Det innebär att lärarnas mentorskap överlåts till en heltidsmentor som får ansvar för elev­problematik, föräldrakontakt och studievägledning. Men upplägget kan se olika ut. Syftet är att läraren ska få mer tid för sin undervisning.

Per Lindqvist, professor på institutionen för didaktik och lärares praktik vid Linnéuniversitetet, har tillsammans med kollegor studerat heltidsmentorskap på två olika högstadieskolor.

Saknar förståelse för skolsystemet

Han menar att det finns risker med den typen av tjänst. 

– De riskerar att få en väldigt utsatt arbetssituation, lite av en containerfunktion där andra personalgrupper på skolan lastar av sina problem på heltidsmentorn, säger Per Lindqvist.

På den ena skolan hade heltidsmentorerna lärarbakgrund, på den andra hade de erfarenhet av socialt arbete.

– De utan lärarbakgrund var både ambitiösa och entusiastiska men hade inte samma systemförståelse för skolan. En erfaren och lärarutbildad heltidsmentor har kunskap om skolan som system och kan se vad som är ett problem och inte, och var gränserna går för skolans ansvar.

På båda skolorna kände lärarna en mindre stress och mindre känsla av otillräcklighet.

– Men samtidigt hade de fått ökad undervisningstid och kände sig ”inlåsta” i undervisningen. Nu fick de mindre tid till utveckling av undervisning, kollegiala samtal och fortbildning.

”Lärarprofessionen förlorar på det”

Många lärare kände även lite ”fantomsmärtor”. Man kopplade ihop elevrelationer till undervisning och lärande och hade svårt att vara utan den kontakten.

Helena Wallström är universitetslektor på institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon tror inte på heltidsmentorskap.

– Jag tror att lärarprofessionen förlorar på det eftersom det är elevernas egen lärare som känner dem bäst. De ser vad som händer i klassrummet och då blir det konstigt om någon utifrån ska komma in och berätta för läraren vad som behöver göras. Särskilt om en heltidsmentor inte har lärarbakgrund, säger Helena Wallström.